header.home link

1,5 miljoen euro voor operationele groepen

21 juli 2020
Innovatie in de land- en tuinbouwsector is belangrijk om economische ontwikkelingen te realiseren en tegemoet te komen aan maatschappelijke uitdagingen. Het Departement Landbouw en Visserij doet een oproep voor Europese Innovatiepartnerschappen (EIP). “De focus van de oproep ligt op economische relance om de gevolgen van de coronacrisis te milderen en op circulaire economie”, klinkt het. Het totale budget bedraagt 1,5 miljoen euro, met een maximum van 75.000 euro per project.

Innovatie in de land- en tuinbouwsector is belangrijk om economische ontwikkelingen te realiseren en tegemoet te komen aan maatschappelijke uitdagingen. Het Departement Landbouw en Visserij doet een oproep voor Europese Innovatiepartnerschappen (EIP). “De focus van de oproep ligt op economische relance om de gevolgen van de coronacrisis te milderen en op circulaire economie”, klinkt het. Het totale budget bedraagt 1,5 miljoen euro, met een maximum van 75.000 euro per project.

Innovatie blijft een motor voor vooruitgang op alle mogelijke vlakken. Net daarom wordt innovatie in de Vlaamse land- en tuinbouw zo sterk gestimuleerd. “We lanceren een oproep naar projecten met een link naar economische relance om de gevolgen van de coronacrisis te milderen, naar projecten rond circulaire economie en naar projecten onder een vrij thema”, laat het Departement Landbouw en Visserij weten. De oproep gebeurt in het kader van het Vlaams Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 (PDPO III). “Via diverse maatregelen wil het de competitiviteit en verduurzaming van de Vlaamse land- en tuinbouw stimuleren en ondersteunen.”

Land- en tuinbouwers, adviseurs, onderzoekers, ondernemers en/of andere actoren kunnen via deze subsidie een innovatief idee realiseren. “Ze werken in een operationele groep samen aan een innovatieve en op het bedrijf toepasbare oplossing voor een concreet vraagstuk of een opportuniteit”, legt Nele Vanslembrouck, woordvoerder van het departement uit. “Zo ontwikkelen zij nieuwe praktijken, technologieën, processen en producten. De opgebouwde kennis wordt nadien breed verspreid. Operationele groepen stimuleren zo de interactie tussen land- en tuinbouwers onderling en leren de onderzoekers hoe hun resultaten in de praktijk gebruikt worden.”

Operationele groepen kunnen tot en met 30 september 2020 bij het Departement Landbouw en Visserij een projectvoorstel rond Europese Innovatiepartnerschappen (EIP) indienen. Het totale budget bedraagt 1.500.000 euro. Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt 75.000 euro per project.

Minstens vijf projecten rond het thema ‘economische relance om de gevolgen van de coronacrisis te milderen’ worden gesubsidieerd. “Deze projecten zijn gebaseerd op samenwerking, ook met andere sectoren of disciplines, om innovatieve oplossingen te ontwikkelen om de verschillende aspecten van de crisis in de landbouwsector aan te pakken”, licht Nele Vanslembrouck toe. “Ze kunnen gericht zijn op het wegwerken van de gevolgen op korte termijn maar ze kunnen ook van de kans gebruik maken om duurzame methoden te ontwikkelen voor de langere termijn.”

Verder worden minstens vijf projecten gesubsidieerd rond het thema ‘circulaire economie’. De overige gesubsidieerde projecten gaan over een thema naar keuze van de aanvrager. “Het doel van de projecten is nieuwe oplossingen of opportuniteiten te ontwikkelen die momenteel nog niet in Vlaanderen in de landbouwpraktijk gebruikt worden”, aldus het Departement Landbouw en Visserij.

De uitvoeringsperiode van de projecten bedraagt maximaal twee jaar en gaat ten vroegste in op 1 januari 2021 en ten laatste op 1 juli 2021. De projecten lopen uiterlijk tot 30 juni 2023.

Meer weten? Neem hier een kijkje.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek