header.home link

14,5 procent van Vlaams budget gaat naar voeding

6 oktober 2021

De Vlaming besteedde vorig jaar 14,5 procent van zijn huishoudbudget aan voeding. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Het percentage komt overeen met 2.337 euro aan voeding per jaar per inwoner. Dat is meer dan in 2019 toen er 12,5 procent van het budget aan voeding besteed werd.

Lees meer over:

Uit de jaarlijkse cijfers van Statistiek Vlaanderen blijkt ook dat bijna een kwart van onze voedingsuitgaven naar vlees gaat. Gemiddeld spendeerde de Vlaming in 2020 530 euro per jaar aan vlees. De tweede grootste uitgavepost zijn brood en graanproducten, goed voor gemiddeld 409 euro per jaar. Dan volgen groenten (323 euro) en melk, kaas en eieren (284 euro). Aan fruit gaf men in 2020 gemiddeld 223 euro uit.

Voedingsuitgaven per persoon per jaar

Het gemiddelde huishouden spendeerde in 2020 iets meer dan 5.268 euro per jaar aan voedingswaren. Daarbij springen de verschillen tussen hoge inkomens en lage inkomens in het oog. Zo spendeerden de 25 procent laagste inkomens 3.431 euro aan voedingswaren, terwijl de 25 procent hoogste inkomens uitkwamen op 7.217 euro. Het voedingsbudget van de hoogste inkomens ligt daarmee 2,1 keer hoger dan dat van de laagste.

Ouderen besteden meer aan voeding dan jongeren

Mogelijk daarmee samenhangend, liggen ook de voedingsuitgaven van jongeren beduidend lager dan die van ouderen. Alleenstaanden en koppels zonder kinderen geven per persoon dan weer meer uit aan voeding dan huishoudens met kinderen. Werklozen en andere niet-actieve mensen op de arbeidsmarkt geven minder dan gemiddeld uit aan eten en drinken.

Ook tussen de Belgische gewesten zijn er verschillen. De Vlaming geeft het meeste uit, 2.337 euro per jaar persoon. De Brusselaar geeft 141 euro minder uit en de Waal 170 euro minder.

In vergelijking met 2019 werd er vorig jaar meer uitgegeven aan voeding. In 2019 nam eten en drinken een hap van 12,5 procent uit het Vlaams huishoudbudget, oftewel 2.036 euro.

Aandeel huishoudconsumptiebudget besteed aan voedingswaren_Percentage

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek