header.home link

Zelfscan om het welzijn van varkens in vrije uitloop te monitoren           

2 december 2021

Binnen het Europese PPILOW project is een smartphone-applicatie ontwikkeld die het bio varkenshouders mogelijk maakt om het welzijn van hun dieren zelf te monitoren. Piglow, zoals de app heet, kan gebruikt worden voor diverse diercategorieën, zoals zeugen, gespeende biggen, vleesvarkens. Het werkt op basis van een vragenlijst en benchmarkt bedrijven.

Lees meer over:

De Piglow app, die mede werd ontwikkeld door ILVO, focust op diergebonden welzijnsindicatoren, zoals onder andere gerelateerd aan lichaamsconditie, verwondingen, gebruik van de aanwezige verrijking en vrije uitloop. Daarnaast worden er ook enkele vragen gesteld over het management, de huisvesting en productieparameters om gericht aan benchmarking te kunnen doen. Het stapsgewijs doorlopen van de app duurt ongeveer een uur, een internetconnectie is hierbij niet nodig. 

Bij de categorie ‘Zeugen Management’ moeten onder andere de volgende vragen ingevuld worden om het systeem input te geven voor een beoordeling van de gezondheid: Wat is het gemiddelde aantal worpen per zeug per jaar op het bedrijf; wat is de speenleeftijd; Wat is het gemiddelde percentage biggensterfte na de geboorte op het bedrijf op jaarbasis?

Na online doorsturen van de ingevulde scan, zal de veehouder onmiddellijk geautomatiseerde feedback ontvangen. Deze online feedback omvat eveneens potentiële risicofactoren voor de geïdentificeerde problemen, grafische vergelijking met voorgaande resultaten om evolutie doorheen te tijd te kunnen beoordelen, en anonieme benchmarking met vergelijkbare bedrijven. Deze laatste functie wordt van kracht zodra er voldoende data aanwezig is in de databank.

Gezondheid en effecten managementveranderingen toetsen

De zelfscan helpt bioboeren bij de beoordeling van het dierenwelzijn van zeugen en vleesvarkens gehouden in biologische of andere vrije uitloopsystemen. “Door regelmatig het dierenwelzijn te beoordelen met behulp van de app, zullen veehouders in staat zijn om dierenwelzijn beter te definiëren en beoordelen, zich te vergelijken met andere bedrijven, aandachtspunten aan te pakken, en effecten van doorgevoerde aanpassingen op te volgen doorheen de tijd”, klinkt het.

In dit filmpje wordt de werking van de applicatie nader uitgelegd. Hierin is ook een testimonials van een Waalse varkensboer opgenomen die vertelt dat zelfscan voor de nodige bevestiging op een bedrijf kan zorgen ook.

De Piglow app is gratis beschikbaar in drie talen waaronder het Nederlands en kan gedownload worden in de Google Play Store en de Apple Store. De app werd ontwikkeld binnen het Europese PPILOW-project. Het betreft een Europees onderzoeksproject met 23 partners, waaronder ILVO en Bioforum, en heeft als doel het welzijn van zowel varkens als pluimvee, die in vrije uitloopsystemen of biologisch gehouden worden, te verbeteren

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek