header.home link

"Water essentiële grondstof voor circulaire economie"

6 juli 2014
In een reactie op de plannen van de Europese Commissie voor een circulaire economie "betreurt" het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa) dat één van de belangrijkste grondstoffen voor de Vlaamse economie daar niet is in opgenomen. "Liefst 20 procent van de totale tewerkstelling wordt gegenereerd binnen 15 water-intensieve sectoren", onderstreept Dirk Van der Stede, afgevaardigd bestuurder van Vlakwa.
Lees meer over:

In een reactie op de plannen van de Europese Commissie voor een circulaire economie "betreurt" het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa) dat één van de belangrijkste grondstoffen voor de Vlaamse economie daar niet is in opgenomen. "Liefst 20 procent van de totale tewerkstelling wordt gegenereerd binnen 15 water-intensieve sectoren", onderstreept Dirk Van der Stede, afgevaardigd bestuurder van Vlakwa.

De Europese Commissie heeft een hele reeks voorstellen goedgekeurd die van Europa een meer circulaire economie moeten maken. De plannen zouden voor 580.000 nieuwe jobs zorgen en de competitiepositie van de EU versterken. Tegelijkertijd moet ook de vraag naar schaarse grondstoffen afnemen. Concreet wil Europa dat minstens 70 procent van alle huishoudelijk afval en 80 procent van de verpakkingen wordt gerecycleerd tegen 2030.

Volgens Vlakwa zien de Europese plannen één cruciale grondstof over het hoofd: water. "Water is één van de belangrijkste vestigingsfactoren voor onze Vlaamse/Europese economie", zegt Dirk Van der Stede. "Een recent uitgevoerde studie over het socio-economisch belang van water in Vlaanderen toonde nog maar eens aan dat maar liefst 20 procent van de totale tewerkstelling wordt gegenereerd binnen 15 water-intensieve sectoren."

"De beschikbaarheid van dat water staat vandaag onder druk, en dat zal in de toekomst nog meer het geval zijn door de verwachte evolutie naar enerzijds nattere winters en anderzijds drogere zomers", gaat Van der Stede verder. "Het is essentieel dat nu reeds wordt ingezet op het meervoudig gebruik van water en verantwoorde vormen van waterberging zodat het tijdsverschil tussen het vrijkomen van het water en de werkelijke consumptiebehoefte kan overbrugd worden."

Ook Vlakwa bepleit daarbij de omschakeling van een lineair model (onttrekken, gebruiken en lozen) naar een circulair model om onze concurrentiepositie en jobs behouden. De organisatie juicht daarnaast wel toe dat Europa voldoende aandacht besteed aan de recyclage van fosfor. "Fosfor is een essentieel en onvervangbaar element voor de productie van voeding, waarvan de bevoorradingszekerheid voor Europa verre van verzekerd is."

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek