header.home link

Vlaco roept op tot stimulerend compostbeleid

2 augustus 2017
Hoewel de voordelen van compost voor de bodem, landbouwer en milieu moeilijk in euro’s zijn uit te drukken, maakte Vlaco toch een cijferoefening. “De meerwaarde op vlak van bodemvruchtbaarheid, het verlagen van de erosiegevoeligheid en het verhogen van de opslagcapaciteit van water in de bodem levert al snel ongeveer 55 euro per ton groencompost en 65 euro per ton gft-compost op. Dat is veel hoger dan de compostprijs”, klinkt het. Toch vraagt Vlaco dat er een doorgedreven stimulerend beleid ten aanzien van compostgebruik komt om de praktijk echt ingang te laten vinden in Vlaanderen.
Lees meer over:

Hoewel de voordelen van compost voor de bodem, landbouwer en milieu moeilijk in euro’s zijn uit te drukken, maakte Vlaco toch een cijferoefening. “De meerwaarde op vlak van bodemvruchtbaarheid, het verlagen van de erosiegevoeligheid en het verhogen van de opslagcapaciteit van water in de bodem levert al snel ongeveer 55 euro per ton groencompost en 65 euro per ton gft-compost op. Dat is veel hoger dan de compostprijs”, klinkt het. Toch vraagt Vlaco dat er een doorgedreven stimulerend beleid ten aanzien van compostgebruik komt om de praktijk echt ingang te laten vinden in Vlaanderen.

In een recent artikel op deredactie.be wordt gesteld dat compost de meest radicale en efficiënte manier is om het koolstofgehalte in de bodem te doen stijgen. “Dat kan niet genoeg onderstreept worden”, zegt Kristel Vandenbroek, coördinator bij Vlaco, een vzw die het beleid en de belangen van de biologische kringloop in Vlaanderen behartigt. “Om de bodemkwaliteit en dus de bodemvruchtbaarheid van de Vlaamse bodems op peil te krijgen, is extra toevoer van koolstof onontbeerlijk. Kiezen voor compost is positief voor de bodem en voor het milieu.”

Vlaco vindt dat er nog te weinig inspanningen worden geleverd om het belang van organische stof in de bodem te benadrukken. “Korte termijnoplossingen zoals kunstmest en drijfmest, zorgen voor snel beschikbare nutriënten, maar op lange termijn raakt de organische stof in de bodem uitgeput. Compost daarentegen verrijkt de bodem op lange termijn met organische stof”, stelt Vandenbroek.

Eén en ander heeft te maken met de mestwetgeving. Voor compost geldt er een 50%-vrijstelling op de bedrijfsbalans voor fosfor. Via het systeem van werkzame stikstof moet je maar 15 procent van de stikstof meetellen op perceelsniveau. “Deze maatregelen bieden beperkte mogelijkheden voor compostgebruik. Er is echter een verder doorgedreven stimulerend beleid ten aanzien van compostgebruik nodig. Dat zou in het voordeel van de bodem, de landbouwer én het milieu werken”, stelt Vlaco.

De vzw wijst erop dat de voordelen van compost veel verder gaan dan het sluiten van de kringloop: activering van het bodemleven, ziekte-onderdrukking en het verbeteren van het vochthoudend vermogen. “In droogteperiodes zullen bodems waar compost is ingewerkt, meer beschikbaar water voor de planten bevatten dan bodems die geen compost hebben gekregen. Compost zal ook de infiltratiesnelheid van de bodem verbeteren en de erosiegevoeligheid ervan verlagen”, luidt het.

Op basis van een compostproef in Boutersem trachtte Vlaco te becijferen welke meerwaarde compost levert voor de bodemvruchtbaarheid, voor het verlagen van de erosiegevoeligheid en voor de verhoogde opslagcapaciteit van water in de bodem. “We komen op een waarde van ongeveer 55 euro per ton groencompost en 65 euro per ton gft-compost. Dat is veel hoger dan de compostprijs. Compost is dus zeker zijn geld waard”, besluit Kristel Vandenbroek.  

Beeld: Fertile Fibre

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek