header.home link

Vlaanderen had in 2021 overschot op agrohandelsbalans van 5,5 miljard euro

Vlaanderen exporteerde in 2021 voor 43,1 miljard euro aan agrohandelsproducten. De import van deze producten was goed voor 37,6 miljard euro. Het overschot op de agrohandelsbalans bedroeg daarmee 5,5 miljard euro. Dierlijke producten dragen het meest bij tot de globale positieve handelsbalans.

7 juli 2022  – Laatste update 7 juli 2022 13:39
Lees meer over:
haven-Antwerpen-export_VLAM

De cijfers die in het Agrohandelsrapport 2021 van het Departement Landbouw en Visserij staan, slaan op alle producten die geproduceerd of verwerkt worden in het agrobusinesscomplex. Het gaat om landbouwproducten, voeding (inclusief dranken), maar ook niet-voeding zoals meststoffen, landbouwmaterieel of veevoeders.

Sterke import- en exportstijging in 2021

Zowel de import als de export kenden een sterke stijging in 2021 als gevolg van de heropleving van de economie na de coronapandemie en de daarmee gepaard gaande lockdowns en andere restricties. Een andere verklaring voor die stijging is het feit dat de handelsstromen in lopende prijzen uitgedrukt zijn waardoor de toegenomen inflatie in 2021 ervoor zorgt dat de waarde van de import en export is gestegen.

Als we vergelijken met 5 jaar geleden (2017), dan zien we dat de uitvoer intussen gegroeid is met 12 procent, terwijl de invoer toenam met 17 procent. Door de sterkere toename van de import daalde het handelssaldo in dezelfde periode met bijna 11 procent. In verhouding tot de totale handel van Vlaanderen waren de agrarische producten in 2021 goed voor 8,8 procent van de totale import en 11,1 procent van de totale export.

Grafiek agrohandel 2021_Dep LV

De dierlijke producten droegen in 2021 het sterkst bij tot het agrarisch handelsoverschot van Vlaanderen. Zij waren goed voor een positief saldo van 2 miljard euro. Ook voor de restcategorie met daarin onder meer vis, schaal- en weekdieren, dranken, oliën en vetten en veevoeders was er een positief saldo van 1,9 miljard euro. Op de derde plaats staan de agro-industriële producten zoals gewasbeschermingsmiddelen, landbouwmaterieel en meststoffen (+1,4 miljard euro), gevolgd door akkerbouwproducten (+260 miljoen euro). Voor tuinbouwproducten was er een klein handelstekort van 27 miljoen euro, maar dat is vooral te wijten aan de import van exotische vruchten en noten.

Europese landen belangrijkste handelspartners

De belangrijkste handelspartners voor agrovoedingsproducten zijn onze buurlanden. In 2021 waren de buurlanden (zonder het Verenigd Koninkrijk) goed voor 57 procent van de invoer en 53 procent van de uitvoer van Vlaanderen. De overige landen van de Europese Unie vormen de tweede belangrijkste landengroep, goed voor respectievelijk 15 en 19 procent van de in- en uitvoer. Het Verenigd Koninkrijk was goed voor 2 procent van de invoer en 9 procent van de uitvoer.

De agrohandel met de Mercosurlanden vertoonde in 2021 een handelstekort van 635 miljoen euro. Er was wel een agrohandelsoverschot met de Verenigde Staten (450 miljoen euro), China (272 miljoen euro) en Rusland (159 miljoen euro).

Bij deze cijfers is het belangrijk aan te geven dat Vlaanderen een doorvoerregio is. Veel producten worden door andere Europese landen in- en uitgevoerd via de Vlaamse havens.

Beeld: VLAM

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek