header.home link

Vlaamse stamboekkoeien steeds productiever

14 oktober 2021

De Vlaamse stamboekkoeien produceren meer melk dan ooit, zo blijkt uit de statistieken van Coöperatie CRV.

Lees meer over:

Van de 3800 actieve melkveehouders in Vlaanderen zijn er bijna 1700 aangesloten bij de melkregistratie van het CRV. Terwijl de melkproductie per lactatie nauwelijks steeg, bedroeg de levensproductie van de Vlaamse melkkoeien dit jaar 29.397 kilogram melk, ruim 500 kilogram meer dan vorig jaar. Ook de leeftijd van de koeien steeg licht. Gemiddeld is een Vlaamse melkkoe nu 5 jaar en 3 maand oud op het moment dat ze wordt afgevoerd en hebben ze drie keer gekalfd.

Dat de levensproductie steeg, is eveneens zichtbaar in het aantal koeien dat afgelopen boekjaar 2020-2021 de grens van een levensproductie van 100.000 kilogram melk passeerde. Het aantal Vlaamse 'honderdtonners' steeg van 101 naar 119 per jaar. Het aantal 'tientonners' groeide met vier stuks naar 88 dieren, luidt het.

Duurzame veestapel

Per productieve levensdag produceerden de dieren gemiddeld exact 30 kilogram melk, in het vorige boekjaar was dat nog 29,7 kilogram.

Vlaamse veehouders werken aan een duurzame veestapel. Een betere gezondheid en langere levensduur is voor hen belangrijker dan een hogere melkproductie per lactatie. De trends in de jaarstatistieken bewijzen dat deze strategie werkt

Jos Buiting - CRV

Toen CRV de cijfers begon bij te houden in 2008 waren er nog 3100 melkveebedrijven aangesloten in Vlaanderen met gemiddeld 49 koeien, vandaag zijn dat er nog maar 1696 en hebben ze gemiddeld 100 koeien. De gemiddelde veebezetting is ook het voorbije jaar licht gestegen.

"Vlaamse veehouders werken aan een duurzame veestapel. Een betere gezondheid en langere levensduur is voor hen belangrijker dan een hogere melkproductie per lactatie. De trends in de jaarstatistieken bewijzen dat deze strategie werkt", besluit Jos Buiting van Coöperatie CRV.

Oude rassen

De CRV houdt ook statistieken bij over de melkproductie van de oude Vlaamse rassen. Bij een goeie 69.000 geregistreerde koeien domineren de Holstein-bloedlijnen. De Witblauwe mixte koeien zijn het populairst onder de oude rassen met 590 geregistreerde dieren. Van de Oost-Vlaamse wit-rode koeien zijn er nog 489 geregistreerd. Beide populaties zitten in een neerwaartse trend. De Kempische roodbonte koe en de West-Vlaamse rode melkkoe zijn het zeldzaamst; daarvan zijn er nog 162 en 57 die gemolken worden. Het verschil tussen de gemiddelde Holstein en het best presterende oude ras – de Oost-Vlaamse wit-rode – bedraagt zo’n 5000 liter per jaar.

VRT Nws trok naar het melkveebedrijf van Dries Lahousse (Zomerbloemhof) om er het verband tussen genetica, voeding en productiviteit te ontdekken. Bekijk hier de reportage.

Bron: Belga / Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek