header.home link

Vlaamse interesse in Antwerps landbouwkompas

9 april 2021

Landbouwgrond wordt een schaars goed in Vlaanderen. Een van de problemen daarbij is dat bestaande boerderijen worden opgekocht en gebruikt voor andere activiteiten dan voor pure landbouwactiviteiten. De provincie Antwerpen is met dat probleem aan de slag gegaan en ontwikkelde een ‘landbouwkompas’. “Een interessant instrument, maar er is nog wat verfijning nodig om het ook op Vlaams niveau te implementeren”, vindt Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits.

Lees meer over:

Niet alle locaties waar zich een landbouwbedrijf bevindt, zijn in de toekomst nog geschikt voor landbouw. Soms is dit te wijten aan nabijgelegen natuur, of ligt een locatie te dicht bij een dorpskern of er is geen ruimte meer om uit te breiden. “Het landbouwkompas informeert over de kansen en uitdagingen voor een agrarische herontwikkeling op een specifieke locatie”, klinkt het bij de provincie Antwerpen. “En die kansen en uitdagingen zijn hierbij verschillend voor verbredende landbouw, een akkerbouw- of tuinbouwbedrijf of een (intensief) veebedrijf.”

Volgens Vlaams parlementslid Tom Ongena (Open Vld) biedt het landbouwkompas, ontwikkeld door de provincie Antwerpen, ook kansen voor Vlaanderen. “Het is een soort kwadrant waarbij men nagaat welke waarde een bepaalde site heeft”, legt hij uit. “Men houdt onder andere rekening met omgevingsfactoren, verharding enzovoort. Het is een instrument om na te gaan wat we met een bepaalde site nog kunnen doen en uiteindelijk is het de bedoeling dat er voldoende landbouwarsenaal overblijft.”

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits ziet zeker een rol weggelegd voor de provincies rond schaalverandering en verduurzaming van de landbouw in Vlaanderen. “De provincies zijn altijd al een belangrijke partner geweest voor de landbouwsector”, reageert ze tijdens de commissie Landbouw in het Vlaams parlement. “In het onderzoek van de provinciale praktijkcentra bijvoorbeeld focust men op het helpen ontwikkelen van verdienmodellen die voldoende toegevoegde waarde creëren.”

Het landbouwkompas vormt een degelijke basis om de potentie van een site voor agrarische herontwikkeling in te schatten

Hilde Crevits - Vlaams minister van Landbouw

“Wat specifiek de beleidsaanbevelingen van Antwerpen betreft: de thema’s ontharding, open ruimte en zonevreemde activiteiten werden reeds opgenomen in de goedgekeurde strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV)”, gaat de minister verder. “Streven naar meer ontharding, meer open ruimte en een terughoudend beleid inzake nieuwe zonevreemde activiteiten zonder maatschappelijke meerwaarde voor de open ruimte zijn compatibel met het Vlaamse beleid.”

Volgens de minister vormt het landbouwkompas een degelijke basis om de potentie van een site voor agrarische herontwikkeling in te schatten, zowel door boeren als door overheden, al kunnen sommige parameters nog verfijnd worden. “Het gaat dan concreet over de harde vergunningstechnische voorwaarden, bijvoorbeeld de ligging in reservatiegebied; voorwaarden die gekoppeld zijn aan de bedrijfsspecifieke situatie, bijvoorbeeld afstandsregels of lokale natuurwaarden; omgevingskenmerken, zoals toegang tot de site, nabijheid van andere landbouwbedrijven; en de kansen voor verbreding”, aldus Crevits.

Binnen de goedgekeurde strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen werd beslist dat vrijkomende landbouwbedrijfszetels bij voorkeur een nieuwe agrarische functie krijgen door herstructurering of herontwikkeling. “De bestaande instrumenten en de nieuwe acties in functie van agrarische herontwikkeling en het vrijwaren van open ruimte moeten op elkaar worden afgestemd”, verduidelijkt minister Crevits. “Een aantal van die parameters kunnen wat mij betreft zeker aan bod komen binnen het nog te verfijnen instrument.”

Het volledige verslag over het landbouwkompas kan u hier lezen.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek