header.home link

Vlaamse Green deal moet tuinen groener en biodiverser maken

16 november 2020

De brede Vlaamse tuinsector engageert zich via de Green Deal Natuurlijke Tuinen om de Vlaamse tuinen groener en biodiverser te maken. De deal is vrijdag ondertekend door Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) en meer dan 100 bedrijven en organisaties waaronder tuinarchitecten en -ontwerpers, tuinaannemers, groenvoorzieners en lokale besturen.

Lees meer over:

De tuinen die achter en rond veel huizen in Vlaanderen liggen, kunnen een belangrijke hefboom zijn om Vlaanderen wat groener en biodiverser te maken.

"Vlaanderen telt twee miljoen privétuinen, samen goed voor negen procent van het Vlaamse grondgebied. Ter vergelijking: de natuurgebieden beslaan drie procent en de bossen elf procent”, duidt minister Demir. “Tuinen kunnen dus een belangrijke rol spelen op het vlak van klimaat, waterschaarste, biodiversiteit en welzijn indien ze op een natuurlijke manier ingericht en beheerd worden. Met projecten zoals de Blue Deal, Vlaanderen breekt uit of het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering, werken we al langer om Vlaanderen aan te passen aan de klimaatverandering, droogte, biodiversiteitsverlies en verstedelijking. Ik ben zeer verheugd dat de eerste Green Deal die ik als minister onderteken, nu ook het potentieel van onze tuinen aanboort.”

De brede Vlaamse tuinsector heeft nu in de Green Deal Natuurlijke Tuinen afspraken gemaakt om de Vlaamse tuinen wat 'natuurlijker' te maken. Zo zullen tuinarchitecten en tuinontwerpers planten kiezen in functie van de locatie en meer bomen in hun ontwerpen voorzien om te zorgen voor verkoeling. Tuinaannemers kunnen voor meer waterinfiltratie zorgen door de aanleg van wadi's of poelen en de verharding te beperken. Via gepast tuinonderhoud zoals het lokaal composteren en een aangepast maaibeheer kunnen hoveniers zorgen voor een gezond en actief bodemleven. Groenvoorzieners engageren zich om streekeigen en natuurlijk gekweekte planten en bloemen te leveren. Lokale overheden en andere besturen dragen bij door het realiseren van voorbeeldtuinen en het informeren van hun inwoners. 

Tuinen kunnen een belangrijke rol spelen op het vlak van klimaat, waterschaarste, biodiversiteit en welzijn als ze op een natuurlijke manier ingericht en beheerd worden

Zuhal Demir - Vlaams minister van Omgeving

Vlaamse Green Deal nummer 8

De Green Deal Natuurlijke tuinen is de achtste Green Deal in Vlaanderen. De Green Deals zijn vrijwillige overeenkomsten tussen (privé)partners en de Vlaamse overheid om samen milieu-, natuur- en ruimtedoelstellingen na te streven. Het doel is om bedrijven en sectoren verder te vergroenen.

De nieuwe Green Deal is een initiatief van Kenniscentrum tuin+ (Erasmushogeschool Brussel), de Belgische Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten - Nederlandstalige kamer (BVTL), de Belgische Federatie Groenvoorzieners (BFG), Groen Groeien, het Algemeen Verbond van de Belgische Siertelers en Groenvoorzieners (AVBS), het Proefcentrum voor de sierteelt (PCS) en Landelijke Gilden. De coördinatie ervan gebeurt door het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.


Klik hier voor meer info over de Green Deals of over de Green Deal natuurlijke tuinen.

Bron: Belga / Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek