header.home link

Kan Vlaams biogas bijdragen tot oplossing energiecrisis?

9 november 2021

De voorbije weken bereikten de aardgasprijzen ongeziene hoogtes. De onzekerheid over gasleveringen uit Rusland zorgt voor extra kosten bij Vlaamse (landbouw)bedrijven en gezinnen. Toch komt niet al ons gas uit Rusland. Vlaanderen telt 134 vergistingsinstallaties die biogas produceren. Biogas – door bacteriën uit organisch afval geproduceerd – is een hernieuwbare en duurzame energiebron. Vandaag is ongeveer 8% van de groene elektriciteit en 12% van de groene warmte in Vlaanderen afkomstig uit biogas. Door dit aandeel te vergroten zou Vlaanderen minder afhankelijk kunnen worden van Rusland op het vlak energie.

Lees meer over:
pocketvergister-stikstofstripper-biogasinstallatie-biolectric-1250

"Biogas is een interessante hernieuwbare energiebron, omdat het langdurig kan opgeslagen worden, eenvoudig aardgas kan vervangen en bovendien hoofdzakelijk uit afvalstromen zoals voedingsresten en mest wordt geproduceerd", zegt Sam Tessens, coördinator van het Vlaamse biogasplatform Biogas-E.

Jaarlijks verwerkt de biogassector in Vlaanderen twee tot drie miljoen ton organische (afval)stromen, afkomstig van de landbouw, voedingsindustrie, huishoudens en waterzuivering. "Door organische reststromen te valoriseren tot hernieuwbare energie, wordt heel wat CO2-uitstoot vermeden. Biogas kan een CO2-reductie opleveren van 240% ten opzichte van aardgas", klinkt het.

Productie omgegooid

De afgelopen periode werd ook de biogassector geconfronteerd met de gevolgen van de coronacrisis. De strenge lockdown in het voorjaar zorgde voor een verschuiving in de aanvoer van grondstoffen voor de productie van biogas. Bioafval uit de horeca viel weg, de voedingsindustrie schroefde haar productie sterk terug en het vele thuiszitten zorgde voor een beduidende toename in GFT-afval.

Deze abrupte wijzigingen verplichtten biogasuitbaters flexibel in te spelen op de marktomstandigheden. Ondanks de verschillende uitdagingen, is de biogassector er in geslaagd de energieproductie op peil te houden. De elektriciteitsproductie bedroeg 861,5 GWh, wat een beperkte daling is van 22 GWh ten opzichte van 2019.

"Ondanks het feit dat biogas in Vlaanderen goed presteert, is er onduidelijkheid over de toekomst van biogas in onze regio. Het steunkader wordt verder afgebouwd, zonder dat er werk wordt gemaakt van een duidelijke langetermijnvisie. Deze onzekerheid creëert een ongunstig investeringsklimaat", klaagt Tessens aan.

Vergroenen

Landen zoals Denemarken en Frankrijk kiezen voor biogas om hun gasverbruik te vergroenen. Ook in Vlaanderen liggen er volgens Biogas-E nog kansen: tot 8,5% van de huidige gasconsumptie kan ingevuld worden Om dit te realiseren, is het nodig dat Vlaanderen blijft investeren in een sterke biogassector. Anders bestaat het risico dat grondstoffen, en zelfs biogas, wordt geëxporteerd naar onze buurlanden.

"Vlaanderen is afhankelijk van andere landen voor aardgas en voelt vandaag de effecten hiervan. Biogas is een deel van de oplossing om naar een groene en betrouwbare energievoorziening in Vlaanderen te evolueren", besluit Tessens.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek