header.home link

Varkenssector lanceert nieuw kwaliteitslabel BePork

16 december 2020

Belpork vzw lanceert vanaf 1 januari 2021 BePork, een nieuw kwaliteitssysteem dat Certus en Codiplan Plus samenvoegt. Het nieuwe label speelt in op de actuele noden in de sector en verenigt alle spelers binnen de varkenskolom. “Door de eenmaking creëren we een uniek generiek kwaliteitshandboek van normen die de wetgeving overstijgen: een nieuwe standaard voor markttoegang”, aldus voorzitter en VLAM-topman Filip Fontaine.

Lees meer over:

Het BePork-kwaliteitssysteem is momenteel in volle opstart en het ledenbestand wordt nog uitgebreid. Op dit moment telt BePork 2.695 varkenshouders, 100 transportbedrijven, 12 slachthuizen en 27 uitsnijderijen.

BePork staat voor kwaliteitsvol varkensvlees van Belgische bodem. Het nieuwe label garandeert lokale productie van ‘varken tot vork’ door alle schakels in de productiekolom te verenigen: van diervoederfabrikanten, varkenshouders, transportbedrijven, slachthuizen, uitsnijderijen en vleesverwerkers tot verkooppunten.

“In de eenmaking van Certus en Codiplan Plus zit transparantie, duidelijkheid, slagkracht en een systeem dat de afnemers vertrouwen geeft”, vertelt voorzitter Filip Fontaine. “Bovendien is het kwaliteitshandboek zo opgezet dat elke professionele partij zijn eigen accenten kan leggen. Deze worden dan in een eengemaakte BePork-audit aan minimale kostprijs en extra lasten meegenomen. Eenmaking, maar dus geen eenheidsworst, dat is het nieuwe BePork.”

BePork is een geïntegreerd systeem over alle schakels heen, dat de nodige garanties en vertrouwen geeft aan de consument. Dé Belgische standaard voor kwalitatief en lekker varkensvlees

Michael Gore - FEBEV

Extra garanties

Bovenop de bestaande wettelijke basis voor veilig en kwaliteitsvol vlees, biedt BePork extra garanties. “Dierenwelzijn, duurzaamheid en diergezondheid staan daarbij centraal”, vertelt Fontaine. “Elke dag zetten al onze leden maximaal in op deze garanties. Het lastenboek evolueert mee, houdt rekening met de wensen van de consumenten en zet in op duurzame productie. Dit uit zich bij varkenshouders bijvoorbeeld door een intensieve opvolging van de gezondheid van hun dieren samen met hun dierenarts. Extra inspanningen zorgen voor comfort in de stal, bij het transport én bij slacht. De veevoeders zijn afkomstig van fabrikanten die gecertificeerd maatschappelijk verantwoord geteelde soja aankopen. Een duurzaamheidsmonitor laat toe de duurzaamheidsinspanningen van de varkenssector in kaart te brengen en evoluties op te volgen doorheen de volledige varkenskolom.”

Troef voor export

In eerste instantie wordt BePork handelsgericht ingezet. Voor de consument zal het dus nog niet zichtbaar zijn in de vleestoog van de slager of supermarkt. “Het is gelijkwaardig aan het Duitse kwaliteitssysteem QS”, geeft Fontaine mee. “Dat betekent concreet dat de export van varkensvlees en levende varkens naar Duitsland zonder bijkomende eisen gegarandeerd is.” Het label is een extra troef voor de export van Belgisch varkensvlees naar derde landen.

“Met BePork hebben we een systeem gecreëerd dat zo breed mogelijk kan worden ingezet”, zegt Michael Gore van de Belgische vleesfederatie FEBEV. “Een geïntegreerd systeem over alle schakels heen, waar controles ingebed worden om de nodige garanties en het vertrouwen te geven aan de consument. Dit is dé Belgische standaard voor kwalitatief en lekker varkensvlees.”


Meer informatie vind je op de website van BePork.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek