header.home link

Update wetgeving mestopslagplaatsen moet incidenten vermijden

21 april 2021

Vlaams omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA) gaat werk maken van een update van het wetgevend kader over mestopslagplaatsen. Dat antwoordde ze op een schriftelijke vraag van N-VA-parlementslid Joris Nachtergaele over het toegenomen aantal mestincidenten. “Door kleine ingrepen zijn grote mestlozingen te voorkomen. Het zou jammer zijn dat deze ongewilde vervuilingen de inspanningen van landbouwers teniet doen”, aldus Nachtergaele.

Lees meer over:

Stijgend aantal incidenten

Een zware mestvervuiling door een gescheurde, nieuwe mestzak deed Joris Nachtergaele stilstaan bij dit soort mestincidenten. “Dergelijke breuken bij mestopslagplaatsen kunnen een immense impact hebben op de omliggende percelen, de waterkwaliteit en de biodiversiteit”, stelt hij. “Blijkbaar zijn stevige vriestemperaturen wel vaker een aanleiding voor scheuren of breuken van zo’n opslagplaats.” Daarom wou hij van de minister weten hoe vaak zo’n lek voorkomt en of er inspanningen gebeuren om dit soort incidenten in te dijken.

In de periode 2015-2020 deden zich 72 incidenten voor met mestopslagplaatsen, waarvan 61 de afgelopen twee jaar. “De hoeveelheid mest die door dergelijke incidenten in de beek terechtkomt, kan niet becijferd worden”, meent Demir. “Dat deze lozingen impact hebben op de waterkwaliteit, staat buiten kijf. Verse mest betekent dat ammoniak in het oppervlaktewater terechtkomt en dat zet zich snel om in nitraat. De norm voor nitraat zal in de buurt van zo’n incident meestal (tijdelijk) overschreden worden.”

Update wetgeving

Volgens de minister komen calamiteiten met tijdelijke mestopslagen, zoals de gekende mestzakken of containers, gelukkig zelden voor. Maar omdat de impact steeds groot is, heeft ze aan haar diensten gevraagd om voorstellen uit te werken om zowel het risico als het voorkomen van problemen met mestzakken te beperken.

mestzak gescheurd mestlozing

“Ik denk hierbij aan een uitbreiding van de in het mestdecreet opgenomen afstandsregels voor opslag van vaste mest op de kopakker naar mestzakken. Ook een periodieke keuring en het uitwerken van een code goede praktijk over het gebruik van mestzakken om landbouwers te sensibiliseren, kan soelaas brengen. Daarnaast wil ik ook nagaan of de traceerbaarheid van deze meststromen en handhaafbaarheid van de mestzakken kan worden gegarandeerd via de bestaande AGRGPS-app”, reageert Demir.

Nachtergaele zegt tevreden te zijn dat deze update van het wetgevend kader rond mestopslagplaatsen eraan komt. “Door het stijgend aantal incidenten was het voor mij duidelijk dat de wetgeving op dit ogenblik niet op punt staat. En dat is spijtig, want landbouwers leveren immers grote inspanningen om de waterkwaliteit in onze beken en rivieren te verbeteren. Deze ongewilde vervuilingen kunnen al deze inspanningen teniet doen”, zegt hij. Nachtergaele benadrukt dat hij er vanuit het Vlaams Parlement op zal toezien dat dit nieuwe wetgevend kader geen extra administratieve last betekent voor de landbouwer.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek