header.home link

Twee crisissen duwen varkensprijzen naar dieptepunt

20 oktober 2020

De biggen- en vleesvarkensprijzen liggen momenteel onder het niveau van het najaar van 2018, toen Afrikaanse varkenspest in ons land werd vastgesteld. Dit is het gevolg van twee crisissen die elkaar versterken: de coronacrisis en de uitbraak van Afrikaanse varkenspest in Duitsland. Boerenbond verwacht op korte termijn nog geen herstel.

Van het ene uiterste naar het andere

Waar 2020 was gestart met gunstige varkensprijzen, kwam daar in het voorjaar drastisch verandering in. De coronacrisis ontwrichtte toen de wereldwijde varkensmarkt. Vraag en aanbod waren in onevenwicht zijn geraakt en het slachten van varkens werd systematisch uitgesteld omdat de slachthuizen geen geschikte afzetkanalen vinden voor hun producten. Het feit dat ons land zich toen nog steeds geconfronteerd zag met een uitvoerverbod naar derde landen als gevolg van de uitbraak van Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen, was een extra pijnpunt voor de Belgische varkenshouders.

In juni en juli waren er in heel wat Duitse en Nederlandse slachthuizen uitbraken van het coronavirus bij het personeel. Ook dat had een impact. Slachthuizen moesten van de overheid tijdelijk hun activiteiten stopzetten en China besliste een tijdlang geen vlees van de getroffen slachthuizen meer in te voeren. In augustus veerden de prijzen opnieuw iets op nadat de slachthuizen de corona-uitbraken bij hun personeel onder controle kregen, maar de prijsstijging was maar van korte duur.

Toen in september een kadaver van een everzwijn werd aangetroffen in Duitsland dat positief testte op Afrikaanse varkenpest, kwam er een einde aan de gunstige prijsontwikkeling voor biggen en vleesvarkens. “Veel derde landen, waaronder China, hebben ondertussen een importverbod voor Duits varkensvlees opgelegd, waardoor dat vlees nu op de interne Europese markt moet worden afgezet. Dat is ook de markt waarop wij ons varkensvlees moeten afzetten, gezien ons land zijn AVP-vrije status nog niet heeft teruggekregen”, legt Wouter Wytynck, adviseur dierlijke productie bij Boerenbond, uit.

Onze varkenssector is vandaag zwaar verlieslatend en dat maakt ons bezorgd

Wouter Wytynck - Adviseur dierlijke productie Boerenbond

Met alle gevolgen vandien: de biggen- en vleesvarkensprijzen zijn nog verder onderuitgegaan en staan momenteel onder het niveau van augustus 2018 toen Afrikaanse varkenspest in ons land werd vastgesteld. “Dat betekent dat de varkenssector op dit moment zwaar verlieslatend is en dat maakt ons bezorgd”, aldus nog Wytynck.

Zo bedraagt de Danis-vleesvarkensprijs vandaag 0,85 euro per kilo levend gewicht en de Belgian Pork Group noteert 0,92 euro per kilo levend gewicht. Net voor de uitbraak van de coronacrisis ging het respectievelijk om 1,44 en 1,45 euro per kilo levend gewicht. De daling van de biggenprijzen zijn nog spectaculairder. Begin maart waren die nog op een historisch hoog niveau van 63 euro per big van 20 kilo. Vandaag gaat het om slechts 8 euro per big.

0

0.85 euro per kilo levend gewicht vandaag

0

1.44 euro per kilo levend gewicht net voor de uitbraak van de coronacrisis

0

8 euro per big vandaag

0

63 euro per big net voor de uitbraak van de coronacrisis

Er is hoop dat Nederland, Denemarken, Spanje en Frankrijk hun export naar China zullen opvoeren, zodat er op die manier wat verlichting komt op de Europese markt. Daarnaast hoopt Boerenbond ook dat Duitsland snel onderhandelingen kan opstarten met China voor een regionaliseringsakkoord. Dat zou betekenen dat alleen varkensvlees uit de met AVP-getroffen Duitse deelstaat Brandenburg wordt geweerd door China. “Dat zou de markten terug wat zuurstof geven, maar we moeten realistisch zijn. Dit zal niet voor meteen zijn”, klinkt het.

AVP-vrije status in november?

Wat ook een rol kan spelen, is dat ons land zijn AVP-vrij statuut kan terugkrijgen. Zolang dat niet gebeurt, zit de export naar derde landen zo goed als op slot en moet ons varkensvlees op de Europese markt worden afgezet. Die AVP-vrije status kan een land terugkrijgen wanneer het kan bewijzen dat er meer dan één jaar geen dieren met Afrikaanse varkenspest meer zijn aangetroffen op het grondgebied.

Sinds augustus is het al een jaar geleden dat er, in de afgebakende gebieden in de provincie Luxemburg, nog een positief everzwijn is geschoten. Nadien zijn er wel nog enkele kadavers in verre staat van ontbinding gevonden. Het laatste geval dateert van 4 maart van dit jaar, zo werd gemeld aan de Wereldorganisatie voor Diergezondheid (OIE). Na onderzoek op de kadavers heeft het FAVV vastgesteld dat de dieren al minstens zes maanden dood waren.

Als ons land zijn AVP-vrije status in november terug krijgt, duurt het nog een paar maanden vooraleer er daadwerkelijk kan geëxporteerd worden naar derde landen

Wouter Wytynck - Adviseur dierlijke productie Boerenbond

Dat betekent dat er ondertussen een jaar lang geen nieuwe gevallen van AVP meer zijn vastgesteld op ons grondgebied. “Op basis daarvan heeft het Voedselagentschap het AVP-vrij statuut aangevraagd bij de OIE. Als het dossier aanvaard wordt door de OIE, dan kan ons land hopelijk in de loop van de maand november opnieuw op de lijst van de AVP-vrije landen verschijnen. Nadien kunnen de onderhandelingen met exportbestemmingen weer aangevat worden, maar naar verwachting duurt het dan nog een paar maanden vooraleer er daadwerkelijk kan geëxporteerd worden”, weet Wytynck.

En alsof dat nog niet genoeg is voor de veelgeplaagde sector, merkt Boerenbond op dat de veevoederprijzen de laatste weken opnieuw een stijgende curve vertonen. Er is volgens de landbouworganisatie sprake van een ongeziene situatie op de grondstoffenmarkt. Zo is er een tekort aan neerslag dat in verschillende productiegebieden voor zenuwachtigheid op de grondstoffenmarkt zorgt. Daarnaast koopt China onverwacht massaal veel landbouwgrondstoffen aan en dat heeft invloed op de prijzen. Ook de beleggers lijken de weg naar de veevoedergrondstoffen te hebben teruggevonden. Ondanks deze ongunstige parameters verwacht Boerenbond wel dat de prijsstijging van het veevoeder relatief beperkt zal blijven.

Bron: Boer & Tuinder

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek