header.home link

Te nat of te droog? Welke effecten heeft grondwaterpeil op jouw opbrengst?

14 maart 2022

Hoewel grondwater onzichtbaar is boven het maaiveld, heeft het wel een belangrijke invloed op de landbouwactiviteit. Het is een reserve bij droogte, maar een teveel aan water in de wortelzone maakt het moeilijk om te telen. Waar ligt de grens tussen goed en slecht? Zijn er verschillen tussen gewassen? ILVO nodigt landbouwers uit om hun concrete ervaring te delen, in een “landbouwatelier”. 

Lees meer over:

Na de voorbije droge zomers en de impact ervan op landbouw en natuur besteedt de overheid meer aandacht aan waterbeheer en het aanleggen van voldoende buffers en reserves. De waterdeskundigen die daarmee bezig zijn, kennen niet tot in de details de effecten van het verhogen of verlagen van grondwaterpeilen voor de landbouwsector.

Model mét landbouwers

“Of er teeltverliezen optreden door een ongunstig grondwaterpeil, hangt af van de soort bodem, de gewaskeuze, het weer, het niveau van het omliggende waterbekken, irrigatie- of drainagemogelijkheden… en van veel andere factoren”, zegt Greet Riebbels van ILVO. “Landbouwers en akkerbouwers bezitten hier ongetwijfeld stilzwijgende kennis over.”  

Per regio houdt ILVO een ‘landbouwateliers’ om ervaren telers samen te laten vertellen over die effecten van een wijzigend peil en over goede praktijken. “Die onderlinge dialoog is nuttig”, aldus Riebbels. “De onderzoekers zullen de scherpe observaties die naar voor geschoven worden ook gebruiken om een digitaal voorspellingsmodel te maken. Dat model moet de invloed inschatten van bepaalde grondwaterpeilen op de opbrengst van veel voorkomende teelten in Vlaanderen. De inbreng van boeren uit de praktijk is dus van groot belang voor dat model.”     

De ‘Ateliers’ zijn een leerrijke dialoog voor iedereen, waar ook een praktische demonstratie bij hoort: over hoe je grondwater kan meten bijvoorbeeld. 

Ben jij maïs-, aardappel-, gras-, of graanboer? Of boer in een zone waar vernatting op de agenda staat?  Schrijf in voor de demo- en dialoog in Melle of in Herenthout.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek