header.home link

Sensibilisering én een afbouwbeleid voor asbest

25 september 2018
De bouwsector en federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block hebben de nationale sensibiliseringscampagne ‘Wees Alert voor Asbest’ gelanceerd. De campagne wil eigenaars en professionelen in de bouwsector waarschuwen voor de risico's van blootstelling aan asbest. Voorts willen de initiatiefnemers aantonen dat er op een correcte manier met asbesthoudende materialen kan worden omgesprongen. Ruim een vijfde van de totale asbesthoeveelheid in Vlaanderen bevindt zich op boerderijen, vooral op staldaken. Landbouwadviesraad SALV schreef daarom mee aan een – toevallig ook vandaag verschenen – advies over het positief bevonden beleidsinitiatief ‘Vlaanderen asbestveilig in 2040’.
Lees meer over:

De bouwsector en federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block hebben de nationale sensibiliseringscampagne ‘Wees Alert voor Asbest’ gelanceerd. De campagne wil eigenaars en professionelen in de bouwsector waarschuwen voor de risico's van blootstelling aan asbest. Voorts willen de initiatiefnemers aantonen dat er op een correcte manier met asbesthoudende materialen kan worden omgesprongen. Ruim een vijfde van de totale asbesthoeveelheid in Vlaanderen bevindt zich op boerderijen, vooral op staldaken. Landbouwadviesraad SALV schreef daarom mee aan een – toevallig ook vandaag verschenen – advies over het positief bevonden beleidsinitiatief ‘Vlaanderen asbestveilig in 2040’.

De sensibiliseringscampagne is een initiatief van het sectoraal fonds Constructiv en het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's Fedris. "Blootstelling aan asbest houdt gezondheidsrisico's in. Dat moet iedereen beseffen", zegt Fabrice Meeuw, directeur-generaal van Constructiv. "Met veilige werkmethodes, beschermingsmiddelen en kennis van zaken kan je je perfect beschermen. Je gezondheid is immers onbetaalbaar. Als je twijfelt, doe dan een beroep op professionele hulp."

De boodschap van de initiatiefnemers is niet alleen gericht aan werkgevers, werknemers en zelfstandigen in de bouwsector, maar ook aan particulieren. Zij moeten zich goed informeren wanneer ze aan de slag gaan en misschien het risico lopen om op asbesthoudende materialen te stoten. Veel oude huizen worden gerenoveerd en tegelijk loopt de levensduur van de meeste asbesthoudende materialen op zijn einde. De oorspronkelijk stevig vastzittende vezels kunnen loskomen. "Hierdoor neemt het risico op blootstelling toe", benadrukt Pierre Pots, administrateur-generaal van Fedris. Alle gebouwen met een bouwjaar ouder dan 2001 zijn risicoconstructies. 

De lancering van de federale sensibiliseringscampagne valt toevallig samen met de publicatie van een door drie raden ondertekend advies over het beleidsinitiatief ‘Vlaanderen asbestveilig in 2040’. De adviesraden voor landbouw (SALV), milieu (Minaraad) en economie (SERV) zijn tevreden dat de Vlaamse regering vaart wil maken met het afbouwen van asbest in constructies. Eigenaars van publieke gebouwen worden verplicht om er wat aan te doen. Een algemene verwijderplicht voor asbest, ook in private constructies, werd in het vooruitzicht gesteld maar komt er niet. Al wil de regering ook particuliere eigenaars zover krijgen, maaar dan via sensibilisering en sectorakkoorden om de afbraak te versnellen. OVAM sloot reeds zo'n akkoord met de scholenkoepels.

Met een geschat aandeel van 518.000 ton oftewel ruim een vijfde van de totale asbesthoeveelheid in Vlaanderen is landbouw in sterke mate betrokken partij. De mogelijkheid tot een veilige doe-het-zelfverwijdering van asbest, het wegnemen van administratieve zorgen en het voorzien in financiële ondersteuning vormen volgens de adviesraden de meest doeltreffende instrumenten om de afbouw van asbest in en rond landbouwbedrijfsgebouwen te stroomlijnen.

SALV, SERV en Minaraad geloven tot slot dat het energiebeleid de asbestverwijdering een duwtje kan geven omdat veel asbest zich op daken en gevels bevindt. Laten dat nu net plekken zijn waar je door renovatie veel energiewinst kan boeken. Wanneer het gebouw zijn functie verloren heeft, bijvoorbeeld een leegstaande stal, opperen de adviesraden om niet enkel de asbest te verwijderen maar de eigenaar aan te moedigen het hele gebouw af te breken in het licht van de betonstop.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Beeld: SALV

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek