header.home link

SALV wil betere coördinatie inzake plantengezondheid

8 juli 2021

Een gedegen bescherming van planten tegen de effecten van de klimaatverandering is van cruciaal belang. Daarom moeten alle overheden aan de slag om die uitdaging het hoofd te bieden. Dat stelt de Strategische Adviesraad voor Landbouw & Visserij (SALV) in een nieuw advies.

perenvuur-bacterievuur-1250-KUL

Vandaag is de impact van de klimaatverandering al merkbaar op de Vlaamse velden. Zo krijgen sommige plantenziekten vrij spel door de temperatuursverandering en kan de ziekteresistentie van een gewas onder druk komen. Denk bijvoorbeeld aan de opmars van aardappelcystenaaltjes of de witziekte bij onder andere wortelen, erwten en kolen. Perioden van hogere neerslag kunnen dan weer leiden tot meer schimmel- en bacterieziekten, zoals perenvuur (zie foto). Wetenschappers verwachten bovendien dat nieuwe ziektes zich zullen ontwikkelen.

Innovatieve landbouwpraktijken kunnen samen en elk afzonderlijk bijdragen aan het vrijwaren van de plantengezondheid in de context van klimaatverandering. De landbouwadviesraad identificeerde vier trends op het vlak van innovatie rond plantengezondheid: precisielandbouw, agro-ecologie, geïntegreerde gewasbescherming en veredeling.

Precisielandbouw, agro-ecologie, geïntegreerde gewasbescherming en veredeling zijn innovatieve landbouwpraktijken die soelaas kunnen brengen

“Dit zijn vier interessante invalshoeken van een best-of-breedstrategie”, vertelt Koen Carels van de SALV. “Maar dan moet er een betere coördinatie komen op Vlaams niveau door de betrokken administratie- en onderzoeksinstellingen, met een betere structurele wisselwerking. Net als een inclusief en doelgericht innovatiebeleid overigens als onderdeel van een veelsporige en onderbouwde Vlaamse adaptatiestrategie voor de periode 2021-2030.”

Om de vertaalslag van aanbevelingen naar de praktijk te ondersteunen, organiseert de SALV in september 2021 een klimaatadaptatiedialoog met de betrokken overheidsadministraties en kennisinstellingen.

Lees het volledige advies van de SALV.

Bron: Eigen verslaggeving

Beeld: KU Leuven

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek