header.home link

Ruim honderd landbouwers beboet voor inbreuken op mestverwerkingsplicht

29 november 2021

111 landbouwers hebben deze maand een boete ontvangen wegens inbreuken op de mestverwerkingsplicht van 2019. Samen moeten ze voor 490.852,08 euro aan boetes betalen. De meeste boetes hebben betrekking op de nutriëntenemissierechten (NER’s). In twintig gevallen van de overtredingen was er sprake van recidive.

Lees meer over:

Het Mestdecreet legt een mestverwerkingsplicht op aan landbouwbedrijven. Na analyse door de overheidsinstelling blijkt dat 111 bedrijven in 2019 niet in orde was met deze maatregel, dat is 7,8 procent van de mestverwerkingsplichtige landbouwers. Zij worden beboet.

De meeste boetes, 92 in totaal, worden opgelegd aan de landbouwers die niet voldaan hebben aan de verwerking van mest afkomstig van het eigen bedrijf voor 25 procent van de overgenomen nutriëntenemissierechten (NER’s) of hiervoor niet de nodige certificaten op hun rekening hebben staan. Het Mestdecreet bepaalt dat hiervoor een administratieve geldboete wordt opgelegd van 2 euro per niet verwerkte kilogram stikstof. Bij 20 landbouwers was er bovendien sprake van recidive. Zij krijgen 4 euro per niet verwerkte kilogram stikstof aangerekend.

0

15 inbreuken op de basismestverwerkingsplicht

0

92 NER-gerelateerde inbreuken

0

4 combinatie van inbreuken.

Daarnaast krijgen 15 landbouwers een boete omdat ze niet voldeden aan de basismestverwerkingsplicht. Nog eens 4 landbouwers waren niet in orde met de basismestverwerkingsplicht én zij voldeden ook niet aan de mestverwerkingsplicht naar aanleiding van de overname van NER's.

Waarom nutriëntenemissierechten?

Met de nutriëntenemissierechten wil de Vlaamse overheid volgens eigen zeggen het mestoverschot beperken door enerzijds een stijging van het aantal dieren te voorkomen. Anderzijds wil het hiermee bedrijven wel groeikansen bieden. De nutriëntenemissierechten worden toegekend aan een landbouwer. Die moet er dus voor zorgen dat hij voor een bepaald jaar niet meer dierlijke mest produceert dan toegelaten volgens zijn nutriëntenemissierechten.

Door middel van de NER's is het mogelijk om een bedrijf uit te breiden door de overname van nutriëntenemissierechten van andere bedrijven, bijvoorbeeld bedrijven die stoppen. De landbouwer die NER's overneemt van een bepaalde diersoort, mag die niet gebruiken om een andere diersoort te houden. Hiermee wil de Mestbank vermijden dat de NER's uit een bepaalde sector zouden wegstromen en de prijs te hoog zou oplopen.

De basisregel is dat bij de overname van nutriëntenemissierechten 25 procent van de overgenomen NER's geannuleerd worden. Landbouwers kunnen dit vermijden door ervoor te kiezen om 25 procent van de overgenomen NER aan eigen mest jaarlijks te verwerken.

Uitbreiding kan ook door bijkomende nutriëntenemissierechten-mestverwerking (NER-MVW) te ontvangen, die niet verder overdraagbaar zijn. Daarvoor moet men aan een aantal randvoorwaarden voldoen, zoals een bewezen mestverwerking. Op 22 oktober 2021 heeft de Vlaamse Regering echter beslist om de uitbreidingsmogelijkheid voor landbouwbedrijven via bewezen mestverwerking tijdelijk te schorsen tot 31 december 2021. "Dit heeft echter geen invloed op de boete mestverwerkingsplicht", laat de Vlaamse Landmaatschappij nog weten.

Boetes schommelen jaarlijks tussen 300.000 en 500.000 euro

Het aantal boetes dat jaarlijks wordt uitgereikt door de Mestbank voor overtreding van de mestverwerkingsplicht, is al jaren stabiel. Jaarlijks krijgen tussen de 100 en 150 landbouwers een proces verbaal en het totaalbedrag schommelt tussen de 300.000 en de 500.000 euro. In 2018 kregen 123 boeren nog een boete in huis.

De Mestbank heeft de boetes vorige week op de bus gedaan. De betalingstermijn en de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 30 kalenderdagen.

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek