header.home link

Provincie West-Vlaanderen wil 4 gebieden klimaatrobuust maken

3 oktober 2022

Voor 4 plaatsen in West-Vlaanderen wil de provincie een erkenning aanvragen als waterlandschap. "We willen problemen met te veel of te weinig water in bepaalde gebieden in onderlinge samenhang oplossen", klinkt het. Het gaat om projecten in Kortrijk, Beverhoutsveld, de IJzer-Handzamevallei en de Romboutswervepolder.

Lees meer over:

Periodes van intense regenval, gevolgd door periodes van extreme droogte: de klimaatverandering laat zich overal voelen, ook in West-Vlaanderen. Om de regio te wapenen tegen de gevolgen ervan en het landschap klimaatrobuust te maken, wil de provincie 4 gebieden laten erkennen als waterlandschap.

"Het doel van het programma Water-Land-Schap van Vlaanderen is om problemen met water, zowel te veel als te weinig, in landelijke gebieden in onderlinge samenhang op te lossen, in nauwe samenwerking met de gebruikers van het gebied zoals landbouwers, bewoners en landschapsbeheerders", klinkt het. "Zo werken we aan sterkere landbouw, een duurzame watervoorraad, een goede waterkwaliteit, een opvang van teveel aan water."

Bodem, sponzen en buffers

De provincie selecteerde 4 gebieden. Per dossier kan een maximale subsidie aangevraagd worden van maximaal 1,5 miljoen euro waarbij de gebiedscoalitie zelf minimaal 20 procent cofinanciering voorziet. Begin 2023 wordt bekendgemaakt welke dossiers gegund worden voor uitvoering en voor welk bedrag.

Met de 4 dossiers samen investeert de provincie zelf een 900.000 euro in deze pilootgebieden, indien ze gegund worden. “Deze projecten moeten een katalyserend effect hebben en een voorbeeldrol vervullen zodat de ervaringen in deze gebieden inspirerend werken om ook andere gebieden klimaatrobuust in te richten, volgens de kenmerken van het landschap”, klinkt het.

Projecten

In het zuiden van Kortrijk gaat het om een betere bodemkwaliteit als basis voor veerkrachtige landbouw. Om de biodiversiteit te verbeteren, wil men waterlopen als groenblauwe corridors inrichten. In Beverhoutsveld (in Beernem en Oostkamp) ligt de focus op onder- en bovengrondse natuurlijke waterbuffering. In de Westhoek moeten het Blankaartbekken en Handzamevallei de klimaatsponzen van de ruime regio worden. In de Romboutswervepolder, één van de oudste polders van Vlaanderen, staat het zoeken naar een duurzame verbinding tussen landbouw en natuur centraal, met het watersysteem als rode draad.

Bron: Eigen verslaggeving / Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek