header.home link

Phytofar noemt Farm2Fork-strategie weinig realistisch

25 mei 2020
Phytofar erkent de maatschappelijke bezorgdheid over de voedselproductie en de bereidheid van de Europese Commissie om in het kader van de Farm-to-Fork- en biodiversiteitsstrategie zowel het risico als het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. “Wij staan open voor een discussie over een reductiedoelstelling, mits die wetenschappelijk onderbouwd en realistisch is. Een vermindering met 50 procent lijkt ons echter niet realistisch en zal niet het gewenste effect hebben dat het voedselproductiemodel in Europa duurzamer wordt”, klinkt het.

Phytofar erkent de maatschappelijke bezorgdheid over de voedselproductie en de bereidheid van de Europese Commissie om in het kader van de Farm-to-Fork- en biodiversiteitsstrategie zowel het risico als het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. “Wij staan open voor een discussie over een reductiedoelstelling, mits die wetenschappelijk onderbouwd en realistisch is. Een vermindering met 50 procent lijkt ons echter niet realistisch en zal niet het gewenste effect hebben dat het voedselproductiemodel in Europa duurzamer wordt”, klinkt het.

Vorige week gaf de Europese Commissie tekst en uitleg bij de strategieën voor biodiversiteit en duurzaam voedsel die onderdeel zijn van de Green Deal die van Europa tegen 2050 een klimaatneutraal continent moeten maken. Daarin staan een waaier aan initiatieven, zoals verplichte voedingswaardelabels, meer natuurgebieden beschermen, drie miljard bomen planten, maar ook het risico en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen halveren.

De Belgische federatie van de gewasbeschermingsmiddelenindustrie wijst erop dat de toelatingsprocedure voor gewasbeschermingsmiddelen en de omkadering voor goed gebruik in de Europese Unie al één van de strengste ter wereld is. Bovendien, zo zegt Phytofar, is ons land op dit moment al koploper in Europa op gebied van duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

“Sinds de jaren ’90 heeft de sector veel inspanningen geleverd. Zo evolueerden de producten waardoor de toe te passen dosis van een product per hectare tot soms zelfs 95 procent verminderde. De spuittoestellen worden verplicht regelmatig gekeurd. Geïntegreerde gewasbescherming (IPM) is de norm. De markt voor de professionele producten en de producten voor de tuinliefhebber werd gesplitst. En ook het Belgische ophalings- en recyclagesysteem van lege verpakkingen door ArgriRecover is een voorbeeld voor vele landen”, somt Phytofar een aantal voorbeelden op.

Maar de maatschappelijke bezorgdheid over voedselproductie is ook de gewasbeschermingsmiddelenindustrie niet ontgaan. “Wij staan open voor een discussie over een reductiedoelstelling, maar die moet wel wetenschappelijk onderbouwd zijn. De voorgestelde reductie lijkt ons niet alleen weinig realistisch, we denken ook dat die niet het gewenste effect zal hebben, namelijk de voedselproductie duurzamer maken”, klinkt het.

Phytofar moet de plannen van de Europese Commissie nog grondig bestuderen, maar ziet toch al een grote rol weggelegd voor innovatie. “We zijn ervan overtuigd dat die een essentieel onderdeel van de oplossing vormt. Onze bedrijven zullen blijven investeren in gewasbeschermingsmiddelen met een milieuvriendelijker profiel, in oplossingen voor biologische gewasbeschermingsmiddelen en precisietechnologieën voor een duurzamere landbouw”, aldus nog de sectorfederatie.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek