header.home link

Papieren paspoort voor runderen verdwijnt

18 maart 2022

Wie dieren verhandelt, kan dat binnenkort volledig digitaal doen en zal dus geen papieren meer nodig hebben. Dat regelt een nieuw Koninklijk Besluit, dat ingaat op 2 mei 2022. “In eerste fase schakelen we over naar nieuwe documenten om dieren te kunnen verhandelen, die de veehouder bovendien voortaan zelf kan printen”, vertelt Mich Gillis van Dierengezondheid Vlaanderen (DGZ). “In bepaalde gevallen zal dit ook in de handel kunnen. Op die manier kan iedereen op eigen tempo de digitale weg vrijblijvend inslaan.”

Slachtrijpe Limousine ossen

Vanaf 2 mei, het moment dat het nieuwe KB ingaat, zullen de huidige paspoorten niet langer verdeeld worden. In plaats hiervan wordt er overgeschakeld naar twee nieuwe documenten die enkel nog een functie hebben in de handel. Enerzijds is er het verplaatsingsdocument voor binnenlandse handel. Anderzijds is er het identificatiedocument voor export dat maximaal 10 dagen voor de geplande export mag aangevraagd worden. Het is belangrijk dat deze documenten altijd de correcte gegevens bevatten. In de overgangsfase mag het huidige paspoort voorlopig verder gebruikt worden als verplaatsingsdocument voor binnenlandse handel. 

Op het bedrijf zelf hebben de huidige paspoorten en de nieuwe documenten geen waarde meer. “Dit betekent concreet dat je niet langer van elk aanwezig rund op het bedrijf een document moet bijhouden. Ook van een gestorven rund hoef je niet langer het document aan DGZ te bezorgen”, vertelt Mich Gillis van DGZ.   

Met de start van het KB zal de veehouder de documenten, die nodig zijn om een rund te verhandelen, voortaan zelf kunnen printen van zodra een dier verhandelbaar is. Vanaf het moment dat de veehouder in de Saniteldatabank heeft aangegeven dat een dier vertrokken is of zal vertrekken naar een bepaalde overnemer, kan deze overnemer de verplaatsings- en identificatiedocumenten eveneens afdrukken. 

Ook de markten, verzamelcentra,… kunnen de documenten van aangekomen runderen ter plaatse printen. De verschillende partijen kunnen de documenten immers aanvragen via het Veeportaal. Kort erna ontvangt men een e-mail met een link waarmee je de documenten in pdf-vorm kunt downloaden en printen. 

“Het bedrijfsregister wordt vanaf het nieuw KB het belangrijkste document dat je nog steeds ofwel digitaal ofwel op papier kunt bijhouden”, aldus Gillis. Daarin moeten alle runderen genoteerd staan en het moet binnen de zeven dagen bijgewerkt zijn met alle geboortes, sterftes, vertrekken en aankomsten. “Aangezien je register hét centrale document op je bedrijf wordt, is het van nog groter belang om minstens jaarlijks alle aanwezige dieren af te toetsen met dit register. Zo kan je zelf eventuele vergissingen tijdig opsporen.”

 Alle details over de veranderde wetgeving vind je op de website van DGZ.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek