header.home link

Opnieuw oproep om graskruidenstroken in landbouwgebied niet te betreden

22 februari 2022

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) herhaalt haar oproep van vorig jaar om weg te blijven van graskruidenstroken die aangelegd zijn binnen een beheerovereenkomst. “We merken dat ze nog steeds betreden worden door wandelaars, lopers, fietsers, maar ook loonwerkers en zelfs motorcrossers en quads”, klinkt het. Zo wordt de grasmat beschadigd of komt de rust van akker- en weidevogels in het gedrang. Bovendien riskeren landbouwers een lagere vergoeding te krijgen voor hun beheerovereenkomst.

bloemenstrook-beheerovereenkomst-graskruidenstrook-vlm

Met beheerovereenkomsten kunnen landbouwers extra maatregelen uitvoeren die goed zijn voor de biodiversiteit en het landschap. Zo dragen ze bij aan de bescherming van akker- en weidevogels en de buffering van kwetsbare landschapselementen. Daarvoor leggen zij onder meer graskruidenstroken aan op hun percelen.

Die stroken voorzien heel wat diersoorten ook in de winter  van voedsel en schuilgelegenheid en zorgen ervoor dat chemische bestrijdingsmiddelen en meststoffen niet terecht komen in beken, houtkanten of kruidenrijke bermen. In ruil voor hun inspanningen, krijgen de landbouwers een vergoeding.

Op veel van die stroken zijn, behalve maaien, geen andere activiteiten toegelaten. Dat betekent dat de strook ook niet als doorgang mag gebruikt worden. “Er mag in geen enkel geval op gewandeld, en dus ook niet op gereden worden met een voertuig. Als dat toch gebeurt, schiet het aanleggen van zulke stroken zijn doel voorbij, én riskeert de landbouwer bovendien een lagere vergoeding te krijgen voor zijn beheerovereenkomst”, vertelt Leen Van den Bergh van VLM.

beheerovereenkomst-graskruidenstrook-oproep-vlm

De Vlaamse Landmaatschappij roept daarom wandelaars, moutainbikers, loonwerkers, motorcrossers en quads op om geen graskruidenstroken te betreden, tenzij er een aangeduid pad ligt. “Als u zo’n graskruidenstrook ziet, houdt u daar dan rekening mee? De landbouwers en de natuur zullen u dankbaar zijn”, aldus Van den Bergh.

Meer informatie over de beheerovereenkomsten vindt u op de website van VLM.

beheerovereenkomst-graskruidenstrook-schade-motorcross-vlm

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek