header.home link

Oost-Vlaanderen beschermt bestuivers met bestrijding Aziatische hoornaar

28 januari 2021

De provincie Oost-Vlaanderen start een pilootproject op om de uitbreiding van de Aziatische hoornaar af te remmen. Deze exotische wespensoort vormt een bedreiging voor de inheemse honingbijen, de biodiversiteit en de voedselproductie.

Lees meer over:
aziatischehoornaar-copyright-DominiqueSoete-1250

De Aziatische hoornaar, niet te verwarren met de Europese hoornaar, is een grote exotische wespensoort die sinds 2011 voorkomt in België. Door de klimaatopwarming zijn de leefomstandigheden voor deze agressieve soort, die zich razendsnel uitbreidt, in Europa gunstiger geworden. De exotische wesp staat erom bekend honingbijenkasten binnen te dringen en volledige nesten leeg te roven. In 2020 werden in Oost-Vlaanderen 40 nesten aangetroffen.

Pilootproject

De provincie Oost-Vlaanderen heeft via RATO vzw kennis en expertise in exotenbestrijding in huis. De vzw zal het team met de juiste uitrusting en opleiding voorzien om vanaf augustus nesten te bestrijden, het moment waarop die zeer snel groeien en zichtbaarder worden. De bestrijding zal gebeuren in overleg met partners die nu al werken rond de Aziatische hoornaar, zoals Vespa-Watch, de bevoegde brandweerzones en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).

“Oost-Vlaanderen staat wellicht nog aan het begin van een opmars van de Aziatische hoornaar”, vertelt gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw. “Snel en adequaat ingrijpen kan de bestrijdingskosten sterk verminderen. Met het pilootproject, waarvoor 25.000 euro voorzien wordt, wil de provincie Oost-Vlaanderen een oplossing bieden voor lokale besturen en haar burgers, imkers en landbouwers.”

aziatischehoornaar-nest-copyright-VespaWatch-1250

Bedreiging voor voedselproductie

De aanwezigheid van de Aziatische hoornaar vormt een sterke bedreiging voor onze inheemse bijen, zowel de wilde bijen als de honingbijen uit de imkerij. “Bijen vervullen een sleutelrol in de natuur. Ze zijn belangrijke bestuivers van planten en zijn cruciaal voor de biodiversiteit”, aldus gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Klimaat. “Zonder bijen komt ook de bestuiving van eetbare gewassen in het gedrang. Met dit proefproject houden we een belangrijke belager van inheemse bijen en andere insecten onder controle.”

Voor de mens is een Aziatische hoornaar niet gevaarlijker dan een gewone wesp. Hij wordt agressief bij nestverstoring. Personen met een allergie voor bijen- of wespensteken zijn best extra alert.

Vlaanderen telt 32 ‘topmoeren’

Binnen het Vlaams Bijenteeltprogramma worden koninginnen (moeren) geselecteerd op hun veerkracht. Uit de meest recente testen van Honeybee Valley, dat onderzoek voert om de bijensterfte aan te pakken, blijkt dat 32 moeren aan alle criteria voldoen. “Het zijn één voor één topmoeren die uitstekend scoren op varroa- en virusresistentie, aangevuld met uitwinteringssterkte”, klinkt het. Deze moeren zitten verspreid over de 5 Vlaamse provincies en bieden dus een uitstekende basis om de Vlaamse imkers te bevoorraden.

In totaal werden 279 moeren getest. Maar door de focus op veerkracht, kwamen er slecht 146 in aanmerking voor de rangschikking. 73 moeren lagen boven de mediaan en 32 moeren (top 22%) komen in aanmerking voor nateelt. “Het kenmerk varroa-reproductie of SMR (suppressed mite reproduction) blijft een zorgenkindje”, vertelt professor Dirk De Graaf. “Alhoewel sinds 2017 het percentueel aantal uitgevoerde testen is opgelopen van 15 naar 51 procent vorig jaar, is hier nog veel groei mogelijk.”

Na vele jaren van testen en selectiewerk beschikt Vlaanderen over topmoeren die aangepast zijn aan hun omgeving. “De situatie is helemaal anders dan pakweg 10 jaar geleden”, stelt De Graaf. “We kunnen hiermee veel imkers een goede start geven.”

Meer info op de website van Honeybee Valley

Bron: Eigen verslaggeving

Beeld: Dominique Soete

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek