header.home link

Oost-Vlaamse boeren en imkers beplanten mee het landschap

8 maart 2022

De tiende editie van de groepsaankoop plantgoed, bloemenzaad en nestkasten van de provincie Oost-Vlaanderen leverde 240 bestellingen op.

bloemenrand-bloeiendeakkerrand-2000

Bloemenzaad wordt steeds vaker uitgezaaid aan de randen van akkers of in hoekjes die moeilijk bereikbaar of bewerkbaar zijn. Deze bloemrijke akkerranden zorgen voor meer biodiversiteit in het landbouwlandschap. Ze trekken insecten en vogels aan en dragen bij aan een betere bestuiving van gewassen en aan natuurlijke plaagbestrijding.

"Inheemse bomen, struiken, heggen en hagen zijn belangrijke landschapselementen en dragen bij aan een meer natuurlijke omgeving in de buurt van landbouwbedrijfsgebouwen. Ook mensen appreciëren kleur en variatie in het landschap”, zegt Leentje Grillaert, gedeputeerde bevoegd voor Landbouw en Plattelandsbeleid. “Via de groepsaankoop werden land- en tuinbouwers en imkers gestimuleerd om effectief aan te planten."

Nestkasten en schuilplaatsen

Naast de flora, heeft de provincie ook oog voor de fauna. Meer bepaald voor de steenuil, mus, boerenzwaluw en vleermuis, diersoorten die vaak te vinden zijn in de buurt van landbouwbedrijven. Ze zorgen voor een natuurlijke bestrijding van insecten, maar vinden moeilijk onderdak in hedendaagse stallen en loodsen. Door nestkasten te plaatsen, creëren landbouwers extra nestgelegenheid en schuilplaatsen.

De actie in cijfers:

  • 212 deelnemers, waarvan 184 landbouwers

  • 15.845 stuks inheems plantgoed (bosgoed, bomen, struiken en klimplanten) besteld door 153 deelnemers

  • 201 zakken (gratis) bloemenzaad van meerjarige soorten, elk voor 750 m2 bloemenrand

  • 250 zakken (gratis) bloemenzaad van één- en tweejarige bloemen, elk voor 750 m2 bloemenrand

  • Of anders geformuleerd: 172 landbouwers zaaien minstens 34 ha aan bloemenpracht in op Oost-Vlaamse percelen en akkerranden

  • Ruim 103 nestkasten voor boerenzwaluw, vleermuis, mus en steenuil

groepsaankoopplantgod-OVL-1250

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek