header.home link

Algemeen captatieverbod geldt in heel Vlaanderen

18 juli 2022

Sinds zaterdag is het verboden om water uit onbevaarbare rivieren te halen in Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Limburg en Antwerpen. Maandag volgde ook West-Vlaanderen. De provincies gaan daarmee in op het advies van de Vlaamse adviesgroep droogte om in heel Vlaanderen een onttrekkingsverbod in te stellen op onbevaarbare waterlopen en publieke grachten.

Lees meer over:

"Door de neerslagperiodes in juni waren de peilen van de waterlopen tijdelijk gestegen", vertelt Jan Spooren, gouverneur van Vlaams-Brabant. "Maar door de hoge temperaturen en de beperkte neerslag van begin juli zijn de debieten en waterpeilen helaas opnieuw drastisch aan het dalen. Bovendien worden voor de komende dagen nog een groter neerslagtekort en ongewoon hoge temperaturen voorspeld, dus moet er ingegrepen worden."

Het captatieverbod geldt voor alle stroomgebieden in Vlaams-Brabant. Het gaat om het Dijle-Zennebekken, het Demerbekken, het Denderbekken en het Beneden-Scheldebekken. Landbouwers mogen door het verbod geen water meer oppompen uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. Het water mag wel nog gebruikt worden als drinkwater voor hun dieren.

“We volgen de situatie nauwgezet op en ik hoop op regen zodat het verbod op onttrekking opnieuw kan worden ingetrokken. Maar ondertussen is het echt wel noodzakelijk dat iedereen deze maatregel respecteert en werd er aan de politie gevraagd strenge controles uit te voeren op de naleving ervan” aldus nog de gouverneur, die nog oproept om zuinig om te gaan met het water. “Iedereen moet er zich van bewust zijn dat de waterschaarste grote gevolgen kan hebben en het is in ieders belang om met deze droogte bedachtzaam en spaarzaam om te gaan met water.”

Oppompverbod in heel West-Vlaanderen

Naar aanleiding van de aanhoudende droogte worden er ook in West-Vlaanderen enkele extra droogtemaatregelen genomen. Zo is het vanaf maandag verboden om water op te pompen uit niet-bevaarbare waterlopen. "Het grondwaterpeil is enorm aan het zakken. De verzilting neemt ook serieus toe. Er bevindt zich zo'n 20 procent in de alarmfase en 40 procent in de waakfase", zegt gouverneur Carl Decaluwé na het droogteoverleg van maandag.

Decaluwé vraagt aan lokale overheden om de brandweer in te zetten indien landbouwers in de problemen komen met drinkwater voor de dieren. Verder roept ook hij mensen op tot zuinig watergebruik. "Er zijn voorlopig geen problemen met drinkwater, maar ik wil toch oproepen om in deze droogte zuinig om te springen met water."

Een overzicht van alle captatieverboden en droogtemaatregelen vind je via de website van Vlaanderen

Bron: Belga / Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek