header.home link

Ook boerderij heeft 'internet of things' nodig

1 februari 2017
Op Europese landbouwbedrijven verschijnen steeds meer digitale machines en sensoren, maar die werken al te vaak nog geïsoleerd van elkaar. Internet of Food and Farm 2020 (IoF2020), een nieuw grootscheeps Europees Horizon2020-project, wil daar verandering in brengen. Met een budget van 30 miljoen euro moet een drastische duurzaamheids- en productiviteitsverbetering in de agrofoodsector bewerkstelligd worden. “Om nieuwe meerwaarde te creëren, zijn grotere netwerken en data-uitwisselingen tussen die verschillende slimme netwerken aan de orde”, zo klinkt het. Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) is partner in het project.
Lees meer over:

Op Europese landbouwbedrijven verschijnen steeds meer digitale machines en sensoren, maar die werken al te vaak nog geïsoleerd van elkaar. Internet of Food and Farm 2020 (IoF2020), een nieuw grootscheeps Europees Horizon2020-project, wil daar verandering in brengen. Met een budget van 30 miljoen euro moet een drastische duurzaamheids- en productiviteitsverbetering in de agrofoodsector bewerkstelligd worden. “Om nieuwe meerwaarde te creëren, zijn grotere netwerken en data-uitwisselingen tussen die verschillende slimme netwerken aan de orde”, zo klinkt het. Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) is partner in het project.

Digitale technologie is niet meer weg te denken op een modern landbouwbedrijf. Maar al die hoogtechnologische toepassingen opereren nog te vaak op een eiland. Netwerken en data-uitwisselingen bieden nochtans heel wat kansen om nieuwe meerwaarde te creëren. Eerste voorwaarde zijn beschikbare technologieën die al bestaan in andere sectoren en die aangepast kunnen worden aan de behoeften van de toekomstige boerderijen en voedselverwerkers.

Het project ‘Internet of Food & Farm’ start in januari 2017, loopt gedurende vier jaar en betrekt 71 partners in 16 landen. Er wordt ingezet op 19 case studies of ‘use cases’ gegroepeerd in vijf domeinen: akkerbouw, groenten, fruit, vlees en zuivel. Als leidend partner in IoF2020 coördineert ILVO samen met Biosense (Servië) het belangrijke werkpakket dat alle ‘use cases’ omvat.

Naast het werkpakket over alle use cases is ILVO ook verantwoordelijk voor de uitwerking van twee concrete cases. In het thema ‘Management op het varkensbedrijf’ zal gewerkt worden rond de meerwaarde van data en het samenbrengen van data op een varkensbedrijf, voor onder andere detectie van problemen in de hokken, het reduceren van berengeur, en het ondersteunen van een andere use case rond traceerbaarheid. Partners zijn onder meer Porphyrio, VION, ZLTO en ISMB.

In de tweede use case ‘Monitor voor weidegang’ waar ILVO bij betrokken is, staat zuivel en weidegang centraal. Momenteel bestaat er geen automatische monitoring van de hoeveelheid uren en dagen dat de koe echt buiten graast. Bestaande technologieën uit andere sectoren, zoals de StickNTrack van het Belgische Sensolus, kunnen hier echter een oplossing voor bieden. ILVO ziet onder meer nuttige toepassingen voor bijvoorbeeld de controle rond PAS-maatregelen, weidemelk en dierenwelzijn. De derde partner in deze use case is overigens Inagro.

“Met deze deelname krijgen we ook in Vlaanderen de kans om landbouw en voeding te transformeren naar slimme netwerken van geconnecteerde objecten”, aldus Jurgen Vangeyte van ILVO. “Concreet gaan we reeds gevalideerde technologie omvormen of opschalen om ze dichter bij een feitelijke marktintroductie in de voedings- en landbouwsector te brengen.“ Dat gebeurt participatief en lerend, in pioniersgroepen rond één toepassing of case. Zo’n use case-groep bevat een onderzoekscentrum, technologieproducenten en kritische experimenterende eindgebruikers uit de agrovoedingssector.”

“IoF2020 brengt niet alleen het Internet of Things naar de landbouw- en voedingssector, maar heeft ook het ambitieuze doel om technologieën aan te leveren die voldoen aan de noden van de hele keten en specifiek de eindgebruikers”, vult overkoepelend projectmanager George Beers (WUR, Wageningen Nederland) aan. “Dit om de hele keten te wapenen voor de uitdagingen van de toekomst. Samen met onze 70 partners geloven we dat IoF2020 het potentieel heeft om een paradigmaverschuiving te veroorzaken in de manier waarop voedsel wordt geproduceerd in Europa, van het veld tot op het bord, en zal bijdragen tot de competitiviteit en excellentie van Europa op dit vlak.”

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek