header.home link

Onderhandelingen tussen Raad en Parlement over GLB verlopen stroef

23 april 2021

De gesprekken over het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) lopen stroef. Dat vernam de Nederlandse website Food & Agribusiness uit de mond van Peter Jahr die namens de Commissie Landbouw van het Europees Parlement deelneemt aan de onderhandelingen. Er zouden vooral discussies zijn over de definitie van jonge boer en van actieve boer. Over het budget dat naar de zogenaamde ecoregelingen moeten gaan, moet de discussie nog starten.

Lees meer over:

De Europese Raad, waarin de ministers van alle EU-lidstaten zetelen, en het Europees Parlement hebben elk een voorstel op tafel gelegd voor een nieuw GLB. Momenteel zijn er gesprekken tussen de Portugese voorzitter van de raad van landbouwminister en het Europees Parlement aan de gang om tot één gezamenlijk compromis te komen, maar de gesprekken zouden stroef verlopen. “De standpunten liggen nog mijlenver uiteen”, zegt Duits EU-parlementslid Peter Jahr die bij die onderhandelingen betrokken is.

Definities jonge en actieve boeren

Eén van de punten waarop de standpunten uiteen liggen is het percentage van het budget dat moet worden gereserveerd voor jonge boeren. Het parlement wil vier procent, de landbouwministers staan op twee procent. Het parlement heeft een compromis voorgesteld van ‘meer dan drie procent’, maar daar wil het Portugese voorzitterschap blijkbaar niet in meegaan.

Ook is er discussie over de vraag tot welke leeftijd een boer nog jonge boer is, en wat de definitie is van een actieve boer. Bij dat laatste gaat het onder andere ook over de vraag of het leveren van publieke diensten hoort bij de activiteiten die een boer kan ontplooien. Ook de aftopping van de maximale subsidie die een boer kan krijgen, is onderdeel van de discussies.

20 of 30 procent van budget voor ecoregelingen?

Over het percentage van de inkomenssteun dat kan worden gereserveerd voor extra inspanningen op het gebied van bijvoorbeeld biodiversiteit, klimaat, milieu of dierenwelzijn, is nog niet gesproken. De landbouwministers vinden 20 procent van het EU-landbouwbudget voor deze zogenaamde ecoregelingen genoeg, het Europees Parlement wil dat ophogen tot 30 procent.

Volgens EURACTIV, een onafhankelijke nieuwswebsite gespecialiseerd in EU-beleid, wil Portugal, als voorzitter van de Europese Raad, een voorstel lanceren om een geleidelijke aanpak te volgen. Concreet betekent dit dat er in eerste instantie een budget van 22 procent naar deze ecoregelingen zou gaan en dat dit gelijk zou opgetrokken worden om in 2025 halverwege het voorstel van het Europees Parlement uit te komen, namelijk 25 procent. Bronnen hebben echter laten weten dat het Portugese voorstel niet door alle lidstaten gesmaakt wordt. Verschillende lidstaten hebben laten weten niet verder te willen gaan dan 20 procent.

In januari heeft de Commissie haar lijst van potentiële ecoregelingen gepresenteerd. In die lijst wordt sterk de nadruk gelegd op agro-ecologie, biologische landbouw, geïntegreerde bestrijding van plagen (IPM) en andere landbouwpraktijken die erop gericht zijn fysieke aantasting van de bodem te voorkomen. Ook voor extra inspanningen op vlak van dierenwelzijn zullen landbouwers in de toekomst Europese subsidies kunnen ontvangen.

Nieuwe gesprekken op 30 april

Het volgende overleg tussen de Europese Raad en het EU-Parlement staat gepland op 30 april. Omdat de posities van de Raad en het Parlement nog niet dichter bij elkaar zijn gekomen, zal dit een bijeenkomst met een zware agenda worden, laten ingewijden weten. De onderhandelaars roepen op tot compromisbereidheid.

Uitgelicht

Belgische landbouwministers tevreden over compromisvoorstel GLB

nieuws
De 27 lidstaten van de Europese Unie hebben in de nacht van dinsdag op woensdag na lange onderhandelingen een akkoord bereikt over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Zo zal er 20 procent van het de...
21 oktober 2020 Lees meer

Bron: Food & Agribusiness / EURACTIV

Beeld: Europa in je buurt

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek