header.home link

Ondanks dalende steun houdt biogassector stand in 2019

22 oktober 2020

In 2019 produceerde de Vlaamse biogassector ongeveer 9 procent van de totale groene stroomproductie. De productie van de Vlaamse biogasinstallaties steeg licht in vergelijking met het jaar voordien. “Op die manier levert de sector een belangrijke bijdrage aan de Vlaamse hernieuwbare energiedoelstelling”, zegt Sam Tessens, coördinator van Biogas-E.

Lees meer over:

Biogas wordt geproduceerd door een diverse groep van bacteriën die in een zuurstofarme omgeving organisch materiaal omzetten in methaan en koolstofdioxide. Jaarlijks verwerkt de biogassector in Vlaanderen ongeveer 3,2 miljoen ton organische (afval)stromen, afkomstig van de landbouw, voedingsindustrie en waterzuivering. Het geproduceerde biogas wordt bijna uitsluitend gebruikt in een warmtekrachtkoppeling, wat resulteert in de terugwinning van zowel groene stroom als groene warmte.

Het grote voordeel van biogasinstallaties is dat ze het energiesysteem ondersteunen door hun constante productie en hoog aantal draaiuren

Sam Tessens - Coördinator Biogas-E

Afgelopen jaar was de Vlaamse biogassector goed voor een productie van 766 GWh, een toename van de groene stroomproductie met 20 GWh ten opzicht van 2018. Dat blijkt uit het jaarlijkse voortgangsrapport dat Biogas-E, het sectorplatform voor anaerobe vergisting. “Het grote voordeel van biogasinstallaties is dat ze het energiesysteem ondersteunen door hun constante productie en hoog aantal draaiuren”, aldus Tessens.

De stijging van 2,7 procent in geproduceerde energie in vergelijking met 2018 is volgens Biogas-E vooral het gevolg van een duidelijke stijging van het geïnstalleerd elektrisch vermogen. “Het aantal grote installaties met een vermogen boven 200 kWe blijft schommelen rond 80, maar ze produceren gemiddeld wel meer”, legt Tine Vergote, medewerker bij Biogas-E, uit.

Het aantal kleinschalige installaties, die nog steeds voornamelijk op melkveebedrijven staan maar nu stilaan ook in andere agrarische subsectoren hun intrede maken, kent dan weer een duidelijk herstel. “Na de sterke daling in 2016 en 2017 steeg het aantal opnieuw licht naar 55 actieve installaties in 2019. De vele inspanningen door verschillende stakeholders tijdens de afgelopen jaren hebben deze kentering ingezet”, verduidelijkt Vergote.

De groene stroomproductie ligt lager dan de productieprognose van de Vlaamse regering, maar toch moeten we vaststellen dat de steun voor nieuwe projecten opnieuw gedaald is

Sam Tessens - Coördinator Biogas-E

“De biogassector in Vlaanderen houdt op dit moment dus stand”, vat Sam Tessens de situatie samen. Hij wijst er wel op dat de groene stroomproductie lager is dan de productieprognose van de Vlaamse regering. In 2019 was er al een onderproductie van 146 GWh. Volgens het Vlaams Energieagentschap is deze afwijking te wijten aan de onvoorziene stopzetting van een aantal bestaande installaties, maar evengoed aan enkele nieuwe projecten die niet gerealiseerd werden. “Helaas moeten we vaststellen dat de steun voor nieuwe projecten opnieuw is gedaald, waardoor investeringen in extra productiecapaciteit moeilijk blijven en potentiële investeerders ontmoedigd worden”, waarschuwt de Biogas-E-coördinator.

Een volledige analyse van de biogassector in Vlaanderen, met een overzicht van de recente wijzigingen in wetgevend en regelgevend kader en een ruime samenvatting van de productiecijfers, is terug te vinden in het voortgangsrapport van Biogas-E ‘De Vlaamse biogassector in 2019’.

Naar het rapport

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek