header.home link

Omgevingsinspectie wordt versterkt met 10 extra medewerkers

23 november 2021

De Vlaamse omgevingsinspectie krijgt in 2022 tien extra voltijdse medewerkers waardoor de capaciteit van de handhavingsdienst opnieuw op het niveau van begin 2018 te liggen. “Het is gemakkelijker om wetten te maken dan ze te handhaven”, zegt Vlaams omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA). Dossiers als de vervuiling door 3M en de mestfraude hebben volgens haar aangetoond dat er nood is aan een kordatere handhaving.

Lees meer over:

Nood aan gespecialiseerde profielen

Sinds 2016 is de tewerkstelling bij de Vlaamse handhavingsdiensten gedaald. Bij de Vlaamse omgevingsinspectie zijn 26 personeelsleden vertrokken zonder vervanging. Ook sinds Demir als minister bevoegd is voor deze inspectiedienst, zijn er 7 personeelsleden vooral natuurlijk afgevloeid. “We gaan deze tendens nu voor het eerst in jaren doorbreken”, klinkt het. Met de tien extra voltijdse werkkrachten op een totaal van 163 VTE’s zal het personeelsbestand van de omgevingsinspectie opnieuw met 6 procent toenemen.

Qua profiel zal vooral gezocht worden naar milieutoezichthouders met als specialisatie gevaarlijke stoffen, grondwater, landbouw en industrie/chemie. Tegelijk wordt er ook gezocht naar “beboeters en experten lucht en hinder”, luidt het. “Wil je een kordaat handhavingsoptreden van de milieudiensten, dan moet je ook zorgen dat je gespecialiseerde milieutoezichthouders hebt die met hun kennis op het terrein ook de meer complexe bedrijfsprocessen kunnen beoordelen”, aldus Demir.

Ze benadrukt dat ze niet zal toelaten dat er wordt weggekeken van milieumisdrijven. “Handhaving is het sluitstuk van een goed omgevingsbeleid. Daarbij deins ik er niet voor terug om besparingen terug te schroeven als blijkt dat de handhaving op het terrein onmogelijk wordt”, stelt de minister en ze verwijst daarbij naar de natuurinspectie waar ze het aantal inspecteurs opnieuw naar het niveau van tien jaar geleden bracht.

Qua profiel zal er gezocht worden naar milieutoezichthouders met als specialisatie gevaarlijke stoffen, grondwater, landbouw en industrie/chemie

Audit en fusie

Bovendien heeft Demir – als eerste minister ooit, zo benadrukt ze – een audit opgestart van alle handhavingsdiensten binnen het beleidsdomein Omgeving. Het doel van die audit is om bijkomende verbeterpunten en knelpunten te identificeren en om de structurele financiering van de handhavingsdiensten onder de loep te nemen. “Zodra het resultaat er is, zal er ook naar gehandeld worden”, stelt de minister. Ze beseft dat meer inspecteurs niet zaligmakend zal zijn. “De vinger moet op alle juiste wonden gelegd worden.”

Een ander werkpunt is een betere samenwerking tussen de verschillende handhavingsdiensten. “Het is te zot voor woorden dat de Vlaamse inspectiediensten in het verleden nooit van elkaar wisten welke sancties ze aan welke bedrijven gaven. Dat los je niet op met meer personeel”, legt Demir uit. Vandaar dat er een traject opgestart is met oog op de fusie van de inspectiediensten.

Ook is er beslist dat er één Vlaams bestuurlijk sanctieregister komt waarin alle handhavingsacties en -sancties worden verzameld en dat toegankelijk wordt voor andere handhavers, zoals lokale besturen, het openbaar ministerie en de politie. “Aan het ICT-systeem daarvoor wordt op dit moment met man en macht gewerkt”, aldus de omgevingsminister.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek