header.home link

“Nood aan steun op maat van land- en tuinbouwsector”

10 februari 2021

Covid-19 veroorzaakt ook in de landbouwsector bloedrode cijfers.  Na een duidelijke prijsimpact tijdens de eerste golf, heeft de tweede coronagolf de prijsvorming in de varkens- en pluimveesector verder de dieperik ingeduwd. Boerenbond roept de federale en Vlaamse overheid op om specifieke steun te geven aan de sector. “De algemene steunmaatregelen zijn immers niet aangepast aan de eigenheid van de land- en tuinbouwsector”, klinkt het.

Lees meer over:

Als essentiële sector bleven de land- en tuinbouwbedrijven op volle toeren draaien om de voedselproductie te handhaven tijdens de coronacrisis. Maar dat betekent niet dat de bedrijven geen impact ondervinden, wel integendeel. De eerste, acute coronafase hakte er stevig in bij enkele specifieke sectoren zoals bijvoorbeeld de sierteelt en aardappelen. Voor wat de acute impact betreft is snel geschakeld op de verschillende overheidsniveaus om de verliezen enigszins op te vangen. 

Helaas laat inmiddels de nasleep zich ook sterk voelen in alle andere sectoren en vooral bij de dierlijke productiesectoren. “In de varkenssector staat de rentabiliteitsbarometer bijvoorbeeld onder nul wat betekent dat varkenshouders zelfs hun veevoederkosten niet meer kunnen dekken, laat staan zichzelf een loon kunnen uitbetalen”, duidt Vanessa Saenen, woordvoerder van Boerenbond.

De landbouworganisatie verwacht dat verschillende factoren voor lange tijd druk zullen zetten op de prijzen. Denk aan een dreigende derde besmettingsgolf, de vertraagde terugkeer naar vlot handelsverkeer, deels ingegeven door protectionisme, een zwakkere vraag omwille van de algemene groeivertraging, in periodes van lockdown opgebouwde voorraden die terug op de markt komen en de sterkere onderlinge concurrentie.

In de varkenssector duikt de rentabiliteitsbarometer onder nul. Boeren kunnen hun veevoederkosten niet meer dekken en zichzelf geen loon meer uitbetalen

Vanessa Saenen - Woordvoerder Boerenbond

Helft bedrijven liquiditeitsproblemen

“Voor wat het opvangen van deze aanzienlijke nasleepeffecten betreft, rekenen we op Europese maatregelen. Maar we moeten vaststellen dat de EU hier uit haar rol valt en dat de verwachte steun uitblijft. Dat is onbegrijpelijk”, merkt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker op. “Feit is wel dat door de aanhoudende druk op de prijzen de land- en tuinbouwbedrijven in Vlaanderen met liquiditeitsproblemen kampen en dus dringend nood hebben aan maatregelen die daarop inspelen.”

De verwachte steun vanuit de EU blijft uit. Dat is onbegrijpelijk

Sonja De Becker - Voorzitter Boerenbond

Boerenbond dringt bij de federale en Vlaamse overheid aan op specifieke steun. Die gerichte steun is nodig omdat de huidige, algemene steunmaatregelen veelal niet aangepast zijn aan de eigenheid van de sector. Zo worden de gewoonlijke beschermingsmechanismen bijvoorbeeld pas geactiveerd bij omzetverliezen van -60 procent, een horde die voor veel land- en tuinbouwbedrijven vaak niet realistisch blijkt omdat de productie moet verzekerd worden. Maar intussen staan de prijzen wel onder druk en gaat de marge diep in het rood.

Federaal kwam er net voor nieuwjaar een tegemoetkoming in de vorm van het overbruggingsrecht omzetdaling. “Maar ook op Vlaams niveau blijven we aandringen op aangepaste steun”, aldus De Becker. “Het is alvast duidelijk dat er ook in de toekomst nood zal blijven aan gerichte en structurele tools om zulke volatiliteit op te vangen en dat er moet ingezet worden op het terug vlot trekken van investeringen die on hold gezet zijn door de crisis, ook in de land- en tuinbouwsector.”

Uitgelicht
“De Vlaamse varkenshouders zitten op hun tandvlees. De aanhoudende lage prijzen zonder perspectief op beterschap zorgen voor een bloedbad”, waarschuwt ABS. De landbouworganisa...
2 februari 2021 Lees meer

Bron: Eigen verslaggeving

Beeld: Inagro

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek