header.home link

Nog steeds geen ophokplicht voor pluimvee

6 februari 2020
Uit vrees voor de verspreiding van het hoogpathogene H5N8-virus klinken de stemmen binnen de sector steeds luider voor een ophokplicht, lezen we in Pluimvee Actueel. Het virus baant zich ondertussen een weg door Oost-Europa, maar volgens het FAVV, dat de situatie bij ons op de voet volgt, is een ophokplicht vandaag nog niet opportuun.
Uit vrees voor de verspreiding van het hoogpathogene H5N8-virus klinken de stemmen binnen de sector steeds luider voor een ophokplicht, lezen we in Pluimvee Actueel. Het virus baant zich ondertussen een weg door Oost-Europa, maar volgens het FAVV, dat de situatie bij ons op de voet volgt, is een ophokplicht vandaag nog niet opportuun.
De laatste uitbraak van het hoogpathogene aviaire influenzavirus H5N8 dateert van de periode tussen november 2016 en maart 2017. Toen verspreidde de vogelgriep zich in een 30-tal Europese landen, met meer dan 1.100 uitbraken op pluimveebedrijven en hobbykwekers. Ook tientallen miljoenen wilde vogels bezweken aan de ziekte.
 
H5N8, dat momenteel de ronde doet, lijkt vooral besmettelijk voor pluimvee en slechts in mindere mate voor wilde vogels. Maar dat maakt het net moeilijker om de verspreiding van het virus door wilde vogels in kaart te brengen.
 
De eerste uitbraken dateren van december 2019 en sindsdien worden er steeds nieuwe gerapporteerd, zoals onlangs nog in Israël bij een wilde havikarend aan de Westelijke Jordaanoever. Hiermee is Israël het achtste land waar het virus werd vastgesteld. Eerder was dat al het geval voor Polen, Slowakije, Hongarije, Roemenië, Tsjechië, Oekraïne en Duitsland.
 
De sector pleegde ondertussen overleg met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Maar het agentschap vindt vooralsnog een ophokplicht instellen voorbarig en acht het risico op besmetting door wilde vogels klein, vooral omdat de najaarstrek over lange afstand grotendeels voltooid is.
 
“We kunnen het standpunt van het FAVV begrijpen, alleen kan men zich niet ontdoen van het feit dat er op zijn minst veel twijfel heerst”, klinkt het bij de sectororganisatie Pluimvee. “Het virus is minder virulent voor wilde vogels, wat eveneens impliceert dat het virus via wilde vogels minder makkelijker wordt gedetecteerd en het zich ‘verdoken’ kan verspreiden. Trekroutes zijn een algemeen gegeven, hiermee wordt niet elke vogel gemonitord. Bovendien kent België verschillende gevoelige natuurgebieden waar er een permanente afschermplicht (netten) heerst voor professioneel pluimvee. Ondanks dat er een verplichting heerst in België voor professionelen en in de gevoelige natuurgebieden voor professionelen en hobbyisten om hun pluimvee binnen te voederen en te drenken, kan men zich er niet van ontdoen dat pluimvee zich drenkt via plassen die zich ophopen in de buitenloop, ook in de risicogebieden.”  
 
Een ophokplicht is geen garantie op een insleep van het virus. Toch mag de maatregel niet onderschat worden, vindt de sector. “Wanneer er een uitbraak is, zijn we sowieso een dag te laat”, klinkt het stellig. “Daarom blijven we het herhalen: liever twee weken te vroeg dan één dag te laat. De overheid maakt zich sterk zijn verantwoordelijkheid niet te ontlopen, maar uiteindelijk is het wel de pluimveesector zelf die de gevolgen zou moeten dragen bij een uitbraak van HPAI H5N8.”

Bron: Pluimvee.be

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek