header.home link

Nieuw Europees project tegen antibioticaresistentie

18 september 2017
In Parijs is de Europese Joint Action rond antibioticaresistentie gelanceerd, voluit Joint Action on Antimicrobial Resistance and HealthCare-Associated Infections (EU-JAMRAI). Bedoeling van het initiatief is om Europese lidstaten, internationale organisaties en onderzoeksinstellingen samen te laten werken bij de aanpak van de problematiek rond antibioticaresistentie. Bestaande initiatieven moeten versterkt worden, nieuwe gestimuleerd. Bestaande kennis moet zo veel mogelijk uitgewisseld worden.

In Parijs is de Europese Joint Action rond antibioticaresistentie gelanceerd, voluit Joint Action on Antimicrobial Resistance and HealthCare-Associated Infections (EU-JAMRAI). Bedoeling van het initiatief is om Europese lidstaten, internationale organisaties en onderzoeksinstellingen samen te laten werken bij de aanpak van de problematiek rond antibioticaresistentie. Bestaande initiatieven moeten versterkt worden, nieuwe gestimuleerd. Bestaande kennis moet zo veel mogelijk uitgewisseld worden. 

Op het Frans ministerie van Volksgezondheid is EU-JAMRAI gelanceerd, een samenwerkingsverband tussen een brede schare stakeholders met als uiteindelijk doel de strijd tegen antibioticaresistentie op te voeren. Het project wil zowel op individueel als op gemeenschapsniveau impact hebben. Uitgangspunt is de zogenaamde 'One Health' aanpak, waarbij preventie en controle van antibioticaresistentie bij mensen, dieren en milieu centraal staat. Ook zorgt EU-JAMRAI ervoor dat bestaande internationale en Europese initiatieven op een gecoördineerde wijze worden uitgevoerd.

Maar liefst 82 organisaties nemen deel aan de Joint Action, waaronder bijvoorbeeld de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), maar ook vertegenwoordigers van patiënten, zorgprofessionals en industrie. Deze organisaties zorgen samen met de Europese Commissie voor de financiering. Het totale budget bedraagt 7 miljoen euro, waarvan ruim 4 miljoen afkomstig van de Europese Commissie.

Antibioticaresistentie is een wereldwijde bedreiging voor de volksgezondheid. Kern van het probleem is dat door onzorgvuldig gebruik steeds meer bacteriën ongevoelig worden voor de werking van antibiotica. Gevolg is dat nu eenvoudig te genezen ziektes, zoals bijvoorbeeld een long- of blaasontsteking, weer levensbedreigend kunnen worden. Naar schatting van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) vallen er wereldwijd jaarlijks circa 700.000 doden als gevolg van antibioticaresistentie. 

Bron: AgriHolland / eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek