header.home link

Nieuw bodemonderzoek 3M voldoet niet, stelt OVAM

Het tweede gefaseerd beschrijvend bodemonderzoek dat chemiebedrijf 3M eind 2022 indiende bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) voor het woon- en landbouwgebied Zwijndrecht en Beveren is 'niet-conform' verklaard. Het onderzoek moet opnieuw ingediend worden tegen 31 maart en in de tussentijd worden voorzorgsmaatregelen opgelegd.

6 maart 2023  – Laatste update 6 maart 2023 11:21
Lees meer over:
pfos3Msitezwijndrecht

"OVAM is van mening dat het onderzoek de aard en concentratie van de verontreiniging onvoldoende verduidelijkt, de omvang onvoldoende in kaart brengt en ten slotte ook de mogelijke blootstellingsrisico's voor de mensen onvoldoende specifieert", klinkt het in een persbericht. "3M België wordt nu in het kader van het Milieuhandhavingsdecreet aangemaand om deze tekortkomingen weg te werken en uiterlijk op 31 maart een nieuw beschrijvend bodemonderzoek in te dienen."

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) rekent erop dat 3M de tekortkomingen wegwerkt. "We willen een kwaliteitsvolle sanering waar de Zwijndrechtenaren recht op hebben. Het is en blijft aan 3M om zijn verantwoordelijkheid ten volle op te nemen en woorden ook om te zetten in daden. De vervuiler betaalt en daar wijken we niet van af."

Voorzorgsmaatregelen

Omdat de mogelijke blootstelling aan de bodemverontreiniging onvoldoende gekend is en het risico op een blootstelling dus niet kan worden uitgesloten, moet OVAM binnen de 14 dagen voorzorgsmaatregelen voorstellen om een mogelijke blootstelling te beperken. Een deskundige die OVAM aanstelde om advies in te winnen "adviseerde om - naast de gekende no regret-maatregelen - onmiddellijk van start te gaan om in zone 1b en zone 2 openstaande blootstellingsroutes te inventariseren op perceelsniveau en na te gaan welke maatregelen getroffen kunnen worden in afwachting van sanering".

3M diende in februari 2022 al een eerste bodemonderzoek in, dat ondertussen leidde tot een bodemsaneringsproject dat dit voorjaar opgestart wordt in zone 1a (rode zone). Het bedrijf moest echter nog een tweede onderzoek indienen voor de rest van het woon- en landbouwgebied.

Bron: Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek