header.home link

Pas in september duidelijkheid over derogatie voor Nederlandse boeren

10 juli 2022

Het zit de Nederlandse veehouders maar niet mee: m de uitzonderingen voor bemesting, de zogenaamde derogatie, zouden ze niet kunnen behouden. Pas in september komt er duidelijkheid.

Lees meer over:

Vooral voor de Nederlandse melkboeren betekent dat vanaf volgend jaar dat ze fors minder mest mogen uitrijden over hun land, en dus kosten moeten maken om de mest af te voeren en kunstmest aan te kopen.

Nederland krijgt – net als Vlaanderen en een aantal andere landbouwregio’s zoals Denemarken of Noord-Italië - al jaren een uitzondering op de Europese bemestingsnorm van 170 kilo stikstof per hectare. Twee jaar geleden stemden de lidstaten van de Europese Unie nog een keer in met de derogatie (toestemming om af te wijken van de norm). Maar volgens bronnen dicht bij het Haagse Ministerie van Landbouw maakt de Europese Commissie daar nu een einde aan.

"Het geduld in Brussel met Nederland is op dit punt behoorlijk op. Formeel is er nog geen besluit genomen over de uitzonderingspositie voor het uitrijden van mest, maar het is geen geheim dat het inderdaad allemaal strenger gaat worden. Er is in Brussel nog maar weinig begrip voor Nederland, omdat niet aan de gestelde voorwaarden voor die uitzonderingspositie voldaan wordt. Het gaat niet alleen om mest. Op andere dossiers, zoals de uitzonderingspositie voor de pulsvisserij, bleek Nederland eerder Brussel zelfs misleid te hebben. Dat heeft de positie van ons land ook zeker geen goed gedaan", klinkt het.

In een brief aan de Nederlandse tweede Kamer gaat landbouwminister Henk Staghouwer er vanuit dat er pas in september duidelijkheid zal komen, ook voor het lopende jaar. Het nitraatcomité zal op 15 september over een concept derogatiebeschikking voor Nederland stemmen, dat de Europese Commissie zal opstellen. Op de vraag wat boeren in de tussentijd moeten doen, reageert Staghouwer dat hij altijd heeft gecommuniceerd dat Nederland dit jaar geen derogatie heeft en dat dus sinds 1 januari de norm geldt van maximaal 170 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare. Pas in september, na het uitrijseizoen, zal duidelijk worden of er uiteindelijk derogatie komt. De landbouwverenigingen in Nederland noemen dat onbehoorlijk bestuur.

MAP 7?

In Vlaanderen is er weinig uitspoeling op derogatiepercelen, die cijfers staan in het jaarlijkse Mestrapport. Hier zal de derogatie een onderwerp zijn van de onderhandelingen over het MAP 7 met de Europese Commissie. De aanvangsdatum voor dat nieuwe map zou 2023 moeten zijn. In het parlement werd tot voor het reces onderhandeld over een MAP6+, een tijdelijke aanscherping in afwachting van het nieuwe mestactieplan, maar dat kan niet landen voor het reces.

Bron: NOS / Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek