header.home link

N-VA wil de boeren te hulp schieten via mededingingswet

7 september 2015
Terwijl volksvertegenwoordiger Grete Remen (N-VA) in het Vlaams Parlement een pleidooi hield voor een meer bindende gedragscode om oneerlijke handelspraktijken in de agrovoedingsketen te beteugelen, ijvert haar partijgenote Rita Gantois in de Kamer voor een uitbreiding van de mededingingswet. “Landbouwers zijn te afhankelijk van hun afnemers en worden daardoor te vaak gedwongen om te verkopen onder de kostprijs. We moeten daar iets aan doen”, zegt Gantois in De Standaard.
Lees meer over:

Terwijl volksvertegenwoordiger Grete Remen (N-VA) in het Vlaams Parlement een pleidooi hield voor een meer bindende gedragscode om oneerlijke handelspraktijken in de agrovoedingsketen te beteugelen, ijvert haar partijgenote Rita Gantois in de Kamer voor een uitbreiding van de mededingingswet. “Landbouwers zijn te afhankelijk van hun afnemers en worden daardoor te vaak gedwongen om te verkopen onder de kostprijs. We moeten daar iets aan doen”, zegt Gantois in De Standaard.

De Europese Commissie heeft België vorig jaar nog op de vingers getikt omdat er te weinig garanties zijn voor eerlijke handelspraktijken in de voedselketen. Kleine spelers in de keten zouden in angst leven omdat de grote marktpartijen hun marktmacht durven misbruiken. Kamerlid Rita Gantois (N-VA) legt in de krant uit dat de huidige wetgeving in de eerste plaats de consument beschermt. “De mededingingswet verbiedt dominante ondernemingen dan wel om hun positie te misbruiken, maar de voorwaarden om een klacht in te dienen, zijn zo zwaar dat een kleine onderneming daar niet aan begint”, aldus Gantois. Zij stelt voor om één artikel toe te voegen aan de mededingingswet, namelijk dat het voor ondernemingen verboden is om misbruik te maken van hun aanmerkelijke machtspositie tegenover kleine en middelgrote ondernemingen.

Het parlementslid verduidelijkt: “We willen niet tussenkomen in het contractenrecht. Evenmin willen we ondernemingen bestraffen die door hun goed beleid een dominante positie hebben verworven. Wel willen we discriminatie tussen leveranciers verbieden, net als het opleggen van oneerlijke betalingstermijnen of onbillijke voorwaarden. We ijveren ook voor een verbod om producenten te dwingen te verkopen onder de productieprijs.” Gantois beseft dat vooral dat laatste binnen de landbouwsector een revolutie zou betekenen, want nu verkopen boeren heel vaak onder de kostprijs.

In het Vlaams Parlement is het Grete Remen, een partijgenote van Rita Gantois, die zich de oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen erg aantrekt omdat ze zelf een KMO in de voedingssector leidt. “We moeten streven naar een gelijk speelveld voor alle actoren in de voedingsketen, waarbij iedere onderneming met een gelijkwaardige onderhandelingspositie aan tafel zit”, zo benadrukte ze tijdens de jongste bijeenkomst van de commissie Landbouw.

“Het vernieuwde ketenoverleg en meer bepaald de aanstelling van een onafhankelijk voorzitter die waakt over de correcte naleving van de vrijwillige gedragscode is zeker een stap in de goede richting.” N-VA is er naar verluidt voor gewonnen om aan de gedragscode nog meer bindende regels te koppelen zodat de zwakke schakel in de keten een stok achter de deur heeft bij machtsmisbruik. Remen verwijst naar Duitsland, waar het verbod op aanmerkelijke marktmacht opgenomen is in het mededingingsrecht.

Bron: De Standaard / eigen verslaggeving

Beeld: provincie West-Vlaanderen

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek