header.home link

Melkveehouderij heeft goed jaar achter de rug

5 januari 2018
Met een gemiddelde melkprijs van 36,5 euro per 100 liter melk is 2017 een veel beter melkjaar geworden dan 2015 en 2016. De melkprijs lag afgelopen jaar 4,5 euro boven het meerjarig gemiddelde en 8,5 euro boven het gemiddelde van 2016. “Op papier zal er bij de meeste melkveebedrijven geld verdiend zijn”, klinkt het bij adviesbureau Liba, “maar waar reserves werden opgebouwd, zijn die in heel wat gevallen gebruikt om de liquiditeitstekorten van 2015 en 2016 aan te vullen.”
Lees meer over:

Met een gemiddelde melkprijs van 36,5 euro per 100 liter melk is 2017 een veel beter melkjaar geworden dan 2015 en 2016. De melkprijs lag afgelopen jaar 4,5 euro boven het meerjarig gemiddelde en 8,5 euro boven het gemiddelde van 2016. “Op papier zal er bij de meeste melkveebedrijven geld verdiend zijn”, klinkt het bij adviesbureau Liba, “maar waar reserves werden opgebouwd, zijn die in heel wat gevallen gebruikt om de liquiditeitstekorten van 2015 en 2016 aan te vullen.”

Aan de opbrengstenzijde is de melkprijs de allerbelangrijkste parameter op een melkveebedrijf. Met een gemiddelde van 36,5 euro per 100 liter was die in 2017 bovengemiddeld. Daarnaast zijn er ook een aantal andere parameters die van invloed zijn. “Zo leverde de veeomzet en -aanwas afgelopen jaar ook een positieve bijdrage door de goede verkoopprijzen van reforme koeien”, aldus Liba. Het adviesbureau merkt wel op dat de bedrijfstoeslag per liter melk steeds kleiner wordt door zowel de modulatie van de bedrijfstoeslag als door de groei van de bedrijven. Door de toenemende specialisatie op melkveebedrijven waarschuwt Liba er ook voor dat de risicobestendigheid van melkveebedrijven terugloopt.

Aan de kostenzijde ziet Liba een daling van de variabele kosten als gevolg van de lage krachtvoederprijzen en de hogere ruwvoederopbrengsten. “Wel is het zo dat een hogere melkprijs vaker aanleiding geeft tot het maken van hogere variabele kosten”, nuanceert het adviesbureau. De vaste kosten zullen normaal gelijk blijven omdat veel bedrijven in 2015 en 2016 hun bestaande gebouwen geoptimaliseerd hebben. “Verder groeien zal dus moeten door te investeren en extra vaste kosten te maken”, klinkt het. Een andere vaststelling is dat er steeds meer vreemd personeel actief is op melkveebedrijven, wat de vaste kosten verhoogt. De financieringspositie van bedrijven wordt verwacht gelijk te zijn aan 2016, maar er wordt wel een hogere fiscale druk verwacht voor 2017 tegenover het jaar voordien.

Liba doet ook een prognose voor 2018. “De melkprijzen staan momenteel fors onder druk. Het eerste kwartaal van dit jaar moeten we rekening houden met melkprijzen van om en bij de 30 euro per 100 liter melk. Het is nog vroeg om melkprijsprognoses voor het einde van het jaar te maken, maar we achten de kans klein dat de melkprijs nog heel hoog zal worden”, stelt het adviesbureau dat gespecialiseerd is in de melkveehouderij. Het waarschuwt melkveehouders ervoor rekening te houden met lagere prijzen dan in 2017. “Als de voorspelling van 30 euro per 100 liter melk uitkomt, dan mag je rekening houden met een inkomensjaar zoals 2012. Het is belangrijk om een kasplanning te maken voor de eerste zes maanden van 2018. Op die manier kan je je liquiditeitsevolutie opvolgen”, luidt het advies.  

In samenwerking met: Liba

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek