header.home link

Landbouworganisaties leggen ministers op de rooster tijdens Libramont

1 augustus 2022

De Waalse ministers van Landbouw en Milieu, Willy Borsus (MR) en Céline Tellier (Ecolo), hebben vrijdag samen met de federale minister van Landbouw David Clarinval (MR), de stands van de landbouworganisaties Fugea en Fwa ingehuldigd op de landbouwbeurs van Libramont. Daar werden ze elk getrakteerd op een toepasselijk en persoonlijk cadeau.

libramontlandbouwbeurs2022

Wat voor minister Borsus ondertussen een routinebezoek is, dat bij elke editie van de beurs van Libramont op de planning staat, was een vuurdoop voor minister Tellier. De coronapandemie zorgde er immers voor dat de grootste Waalse landbouwbeurs in 2020 en 2021 niet kon plaatsvinden.  

Dat er ook “knaldrang” heerst in de landbouwsector was te merken aan de overvolle tribunes. De landbouworganisaties maakten van de gelegenheid gebruik om hun eisen en bezorgdheden op het bord van de ministers te leggen: het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid, vrijhandelsverdragen, schade door wild en vogels, de gevolgen van de droogte of de oorlog in Oekraïne, de stijgende kosten,...

Rubik’s cube, een Waals stuk vlees en worsten uit Nieuw-Zeeland

Zoals gebruikelijk overhandigden de leiders van Fugea de aanwezige ministers een symbolisch, maar “vergiftigd” geschenk. Zo kreeg Willy Borsus een grote "Rubik's cube" die de puzzel van het landbouwbeleid moet voorstellen, terwijl de groene minister Céline Tellier een menu kreeg aangeboden van Waalse groenten, aardappelen, fruit en yoghurt. In het midden van het menu prijkt een stuk vlees "van een rund dat in Wallonië is gevoed, met een duurzaam dieet op basis van gras", merkte Fugea-voorzitter Philippe Duvivier schalks op. Hiermee lanceerde hij een oproep om vlees van eigen bodem te promoten. “Ik heb er geen probleem mee een beetje vlees op ons bord te steunen, maar we moeten waarschijnlijk iets minder eten dan onze voorouders deden”, repliceerde de minister.

Federaal landbouwminister David Clarinval kreeg een mand met vlees en worsten uit de hele wereld, waaronder Nieuw-Zeeland, waarmee de Europese Unie onlangs een nieuwe handelsovereenkomst heeft gesloten. Landbouworganisaties hekelen al langer dergelijke handelsovereenkomsten, denk aan Mercosur, die de Europese Commissie sluit met landen die minder strenge gezondheids- en milieunormen hanteren dan de Europese landbouw. "Voor het eerst in dit soort overeenkomsten is in het verdrag met Nieuw-Zeeland een hoofdstuk gewijd aan duurzame ontwikkeling, waarin dus ook garanties zijn opgenomen", verdedigt Clarinval.

Wildschade

Bij de FWA, la fédération wallonne de l’agriculture, schetste voorzitster Marianne Streel de vele uitdagingen die het leven van landbouwers bemoeilijken, zoals het beheer van wilde dieren. Wilde zwijnen en andere vogelsoorten (eksters, kauwen, roeken en kraaien) worden als overvloedig beschouwd en worden ervan beschuldigd aanzienlijke schade aan de gewassen toe te brengen. "Wij blijven de massale bestrijding van de everzwijnen op ons grondgebied en ten noorden van de corridor Sambre et Meuse eisen. De Waalse varkenssector zal niet bestand zijn tegen een nieuwe crisis", aldus de FWA-voorzitter, die vreest voor een nieuwe crisis van het type Afrikaanse varkenspest.

Wat de schade betreft die wordt aangericht door de vogels, die leiden tot "aanzienlijke economische verliezen aan de gewassen en de voedergewassen, wordt de situatie elk jaar erger", aldus Marianne Streel. Ze verzocht minister Tellier om "een snelle herziening van de wetgeving om gemakkelijker en sneller vrijstellingen voor het afschieten te verkrijgen en om een interventiefonds om de schade te dekken". De minister van Milieu zei dat ze het verzoek van de boeren had "gehoord".

Bron: Belga / Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek