header.home link

Jonge boeren bezorgd om hun toekomst in Vlaanderen

Op zowat 60 pleinen in Vlaanderen hebben jonge landbouwers van de Groene Kring dinsdag actie gevoerd om aandacht te vragen voor de moeilijke omstandigheden waarin ze momenteel aan hun bedrijf moeten bouwen.

2 november 2021  – Laatste update 2 november 2021 21:10
steen

Het waren een vijftiental ploegen die de jonge boeren hadden geparkeerd op het Steenplein in Antwerpen. Symbolisch om aan te geven dat de moed hen in de schoenen zakt. “Wat als de boer niet meer voortploegt?”, vroegen ze zich af. Nochtans waren er al een aantal landbouwers bij die experimenteerden met niet-kerende bewerking en ploegloos boeren. Het is dan ook vooral de onzekere vergunningsverlening, steeds minder beschikbare grond en de druk op de prijzen die ze onder de aandacht willen brengen.

Rechtsonzekerheid

"Er is er onzekerheid op langere termijn door de stikstofproblematiek en de beschikbaarheid van gronden. Het overnemen van bedrijven ligt op dit moment stil in Vlaanderen. Een jonge landbouwer moet kunnen plannen en 20 jaar vooruitdenken omdat hij voor minstens die termijn een engagement aangaat bij de bank. Als het beleid constant verandert, is dat heel moeilijk. We hebben van de overheid rechtszekerheid nodig", zegt Groene Kring-voorzitter Bram Van Hecke.

Tussen 1980 en 2019 verdwenen maar liefst 68 procent van de landbouwbedrijven in België. Nog slechts 20 procent van de landbouwers is jonger dan 40 jaar en bij slechts 13 procent van de boeren ouder dan vijftig jaar staat er een opvolger klaar. "Er is de al langer bestaande prijzenproblematiek, momenteel vooral bij de varkenshouderij, waardoor je niet alleen geen winst maakt, maar zelfs nog geld moet toestoppen", geeft Van Hecke aan. "Velen moeten hun spaargeld gebruiken om te kunnen overleven.”

Een jonge landbouwer moet kunnen plannen en 20 jaar vooruitdenken omdat hij voor minstens die termijn een engagement aangaat bij de bank. Als het beleid constant verandert, is dat heel moeilijk. We hebben van de overheid rechtszekerheid nodig

Bram Van Hecke - Voorzitter Groene Kring

Jongeren hebben het volgens Groene Kring extra moeilijk omdat ze vaak een kleinere kapitaalbuffer hebben dan oudere landbouwers en omdat ze nog volop bezig zijn met de uitbouw van hun bedrijf. "Jongeren vragen zich wel af of ze er wel nog aan moeten beginnen", stelt Van Hecke, “ze vragen zich af of ze nog wel een toekomst hebben in Vlaanderen", zegt Bram Van Hecke van Groene Kring.

Stikstofkader

Een van de jonge boeren die zijn plannen in duigen zag vallen door het onzeker vergunningskader, is melkveehouder Thijs Vermeulen uit Lokeren: “Ik ben al tweeënhalf jaar aan het boeren, samen met mijn broer, en wij hadden een dossier gemaakt voor een beperkte uitbreiding. Eigenlijk kon er weinig misgaan, iedereen gaf positief advies. Wij wilden ook een kleine windmolen plaatsen om volledig zelfvoorzienend te zijn qua energie en we dachten dat die misschien de procedure zou vertragen, dus dat luik hebben we afgesplitst. Vandaag staat de windmolen er, maar de plannen voor de uitbreiding van onze stal kunnen we opbergen.”

Vermeulen botste op het stikstofarrest, twee weken voor zijn vergunning verleend zou worden: “We hebben nog gekeken wat er te redden viel van ons dossier, en toch wat kosten gemaakt om de stikstofeffecten te laten berekenen, maar de 30 procent reductie die gevraagd wordt in de ministeriële instructie is voor een jonge melkveehouder niet haalbaar. We willen graag met twee gezinnen een inkomen uit onze boerderij kunnen halen. We hopen daarom dat er snel een definitief kader komt dat ook voor ons werkbaar is.”

De Vlaamse regering beloofde tegen eind dit jaar met een definitief stikstofkader te komen, maar dan moeten de gebiedsgerichte maatregelen nog worden uitgewerkt. “Als de regering een compromis heeft, dan moet er nog een openbaar onderzoek gebeuren naar de milieueffecten. Dat duurt 105 dagen, het zal dus niet meer voor dit jaar zijn”, klinkt het ontgoocheld.

Bron: Eigen berichtgeving / Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek