header.home link

Hoge suikerprijzen maken suikerbietteelt weer rendabel voor Belgische telers

De hoge suikerprijzen op de wereldmarkt zorgen ervoor dat de suikerbietteelt voor het eerst sinds jaren opnieuw rendabel is. “Het was niet houdbaar zoals we aan het produceren waren”, zegt Bruno De Wulf, secretaris-generaal van de Confederatie van de Belgische Bietenplanters (CBB). “Gelukkig zijn de prijzen hersteld. Dat laat de telers toe, nadat het verlies van de voorgaande jaren is gerecupereerd, opnieuw iets te verdienen aan de teelt.”

14 april 2023  – Laatste update 17 april 2023 8:56
Lees meer over:

Geen historische prijzen

De prijzen voor witte suiker op de wereldmarkt zijn bijzonder hoog. Volgens Europese data werd in februari van dit jaar gemiddeld 804 euro per ton betaald, een jaar geleden was dat maar de helft. “Dat gaat om suiker die geleverd en betaald is in februari”, legt De Wulf uit. “Je moet weten dat ongeveer 80 tot 90 procent van de suiker verhandeld wordt op basis van contracten van een paar maanden tot een jaar. Op de spotmarkt liepen de prijzen zelfs op tot 1.100 à 1.200 euro per ton.”

Historisch wil de topman van CBB deze prijzen niet noemen. “Maar het is wel ruim tien jaar geleden dat de suikerprijzen nog zo hoog opliepen. Je kan het dus niet vergelijken met wat er op de tarwemarkten is gebeurd vorig jaar. Daar bleef de prijs meer dan 30 jaar lang schommelen tussen 100 en 200 euro per ton. Afgelopen jaar schoot dat plots door naar 350 euro per ton. Dan kan je spreken van historisch. De suikerprijzen van nu zijn vergelijkbaar met die in de periode 2010-2012.”

Misoogsten en meer bio-ethanol

De oorzaken voor de sterk opgelopen suikerprijzen zijn divers. Enerzijds is de oogst in India door ongunstige weersomstandigheden tegengevallen. “De jongste tijd is dat land een belangrijke suikerproducent geworden”, verduidelijkt De Wulf. “Vorig jaar voerde het land tien miljoen ton suiker uit. Door een tegenvallende oogst en een ander beleid op vlak van bio-ethanol zal India dit jaar waarschijnlijk nagenoeg niets uitvoeren.”

Ook in Brazilië, waar er net gestart is met de oogst, lijkt de opbrengst minder hoog dan verwacht. Bovendien heeft de nieuwe president Lula de taksen op fossiele brandstoffen verhoogd waardoor de productie van bio-ethanol interessanter is geworden. “Als in dat land plots twee tot drie procent meer suikerriet naar de ethanolproductie gaat, dan betekent dat meteen dat er twee tot drie miljoen minder suiker op de wereldmarkt terechtkomt”, klinkt het.

Volgens CBB bedraagt de wereldproductie van suiker ongeveer 180 miljoen ton per jaar. “Daarvan wordt ongeveer 40 miljoen ton op de wereldmarkt verhandeld. Brazilië is op zijn eentje bijna goed voor de helft van de wereldhandel in suiker. Als je weet dat er in dat land een paar miljoen ton minder suiker wordt uitgevoerd en in India zelfs vijf tot tien miljoen ton, dan mag het duidelijk zijn dat dit meteen een invloed heeft op de prijzen. Zeker omdat ook de suikervoorraden laag genoeg zijn waardoor er snel spanning ontstaat op de markten”, stelt De Wulf.

Op een bepaald moment zijn we zelfs bang geweest dat er één van de drie Belgische suikerfabrieken zou moeten sluiten

Bruno De Wulf - Gedelegeerd bestuurder CBB

Ook minder productie in EU

Maar ook wat op de Europese suikermarkt gebeurt, heeft een impact. “Na de afschaffing van het suikerquotum in de EU (op 1 oktober 2017, red.) hebben de Noordwest-Europese fabrikanten geprobeerd om de kosten te drukken door de bietencampagne te verlengen en meer bieten te verwerken. Op die manier hoopte men de Zuid- en Oost-Europese producenten uit de markt te concurreren, maar dat is niet gelukt. Die strijd om de Europese markt heeft ook voor extra productie gezorgd die eveneens op de wereldmarkt moest afgezet worden. Maar intussen is de productie teruggeschroefd en komt er ook vanuit Europese hoek minder suiker op de wereldmarkt.”

CBB ziet de suikerprijzen niet meteen dalen. “Dat is alleszins wat experts verwachten als de huidige geopolitieke situatie niet wijzigt”, zegt De Wulf. Al komt er intussen ook meer concurrentie uit Oekraïne. “Dat land mag door de oorlog nu zonder invoertaksen suiker exporteren naar de EU. Dat zorgt ervoor dat er dit jaar, ondanks de oorlog in het land, 25 procent meer suikerbieten worden geplant. Dat betekent dat er 70.000 tot 80.000 hectare meer bieten zullen geoogst worden. En al is de opbrengst maar de helft van die van de Belgische telers, dan is dit toch een belangrijk nieuw gegeven.”

Goed nieuws voor telers

Die hoge suikerprijzen betekenen goed nieuws voor de Belgische suikerbiettelers. De basisprijs die zij ontvangen, is direct gelinkt aan de suikerprijzen. De afgelopen drie tot vier jaar kregen zij gemiddeld 25 tot 30 euro per ton suikerbieten, vandaag gaat het om prijzen van 40 tot 50 euro per ton. “Dat is fantastisch nieuws”, erkent De Wulf. “We waren al blij dat de suikerfabrieken de basisprijs hadden verhoogd om de gestegen kosten te dekken. Maar onder impuls van de hoge suikerprijzen op de wereldmarkt zullen onze telers nu tot 1.500 euro meer per hectare dan vorig jaar ontvangen. Dat is meer dan welkom, in de eerste plaats om de winstderving van de afgelopen jaren te recupereren en om de hogere productiekosten te dekken.”

De suikerbietteelt zit al een paar jaar in een dipje. “Zeker de laatste vier jaar is er met verlies geproduceerd. Dat was niet houdbaar. We zagen ook veel telers afhaken”, vertelt De Wulf. Volgens CBB daalde het suikerbietareaal de afgelopen vijf jaar met 10 tot 15 procent, waardoor er afgelopen teeltseizoen amper 53.000 hectare suikerbieten werden geplant. “Op een bepaald moment zijn we zelfs bang geweest dat er één van de drie Belgische suikerfabrieken zou moeten sluiten”, aldus de secretaris-generaal.

De kentering in de suikerprijzen kan hopelijk ook voor een kentering zorgen in het areaal. De Wulf verwacht dat er dit voorjaar zo’n 56.000 hectare suikerbieten zullen geplant worden. Idealiter evolueert dat opnieuw naar 60.000 hectare. “Daar hebben we in België nood aan”, luidt het. Met een basisprijs die in 2023 op hetzelfde niveau ligt als in 2022 en vooralsnog hoge wereldmarktprijzen voor suiker, lijkt de teelt ook volgend jaar opnieuw rendabel te worden.

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek