header.home link

Bietenschade door vorst geraamd op 3 miljoen euro

De schade aan de suikerbieten als gevolg van de winterprik in december loopt richting de 3 miljoen euro. Zo’n 850 hectare bieten zal niet geoogst worden. Dat vertelt Bruno De Wulf, secretaris van Confederatie van Belgische Bietentelers (CBB). De organisatie van bietentelers is ook een compensatie van de schade overeengekomen: 70 procent van de schade wordt vergoed door de fabrieken, 30 procent komt uit een solidariteitsfonds van de telers zelf.

30 januari 2023  – Laatste update 30 januari 2023 19:43
Lees meer over:

De winterprik van begin december heeft ernstige gevolgen gehad voor sommige bietentelers en de suikerfabrieken. Door het bevriezen en nadien snel ontdooien gingen de suikerbieten rotten. De bieten die toen al gerooid waren, maar afgedekt aan de rand van het veld lagen, kennen een uitval van  gemiddeld 6 procent. De bieten die nog op het veld staan of na de vorst zijn geoogst, zijn definitief waardeloos verklaard.

Dat laatste bleek na de verwerking van 100 hectare bieten door Tiense Suiker. “Deze bieten zijn op het einde van de bietencampagne opgeroepen door de fabriek, maar bleken ongeschikt voor verwerking en zijn afgevoerd voor biovergisting”, vertelt De Wulf die aangeeft dat er bij de bietentelers van Tiense nog ongeveer 50 hectare bieten op het veld staan. “Deze zullen niet meer gerooid worden. Wij adviseren ze te frezen en in de ploegen in het land.”

Bij Iscal, waar de campagne meer vertraging opliep en telers hun bieten langer op het veld lieten staan, is de schade nog groter en blijft er 850 hectare op het veld staan. De fabriek ziet op basis van de bevindingen van Tiense ook geen kans om de bieten te verwaarden. Hiermee komt er eindelijk duidelijkheid over het lot van de bieten die nog op het land stonden na de vorst van december.

Compensatie

Ook over de compensatie van de schade is er duidelijkheid gekomen. De bietentelers wezen met de beschuldigende vinger naar de suikerfabrieken die de campagne laat waren opgestart en in geval van Iscal ook met capaciteitsproblemen kampten. Dit verklaarde ook waarom er medio december nog veel bieten op het land stonden.

De suikerfabrieken hebben zich volgens Dewulf begripvol opgesteld en op korte tijd is er een compensatieregeling uitgewerkt waarbij de afnemers 70 procent van de schade vergoeden en de telers zelf 30 procent. Het plantersgedeelte wordt volledig gedragen door de “planterspot”. Er zal dus geen enkele vermindering zijn op de individuele suikerbietprijs die voor deze campagne zal gerealiseerd kunnen worden.

Vergoeding van geval tot geval

De vergoeding zal onder andere gebaseerd zijn op basis van de planning van de teler in functie van de levertijd. 6 januari zal daarbij mogelijk als peildatum genomen worden. “Telers die voor deze datum moesten leveren en hun bieten nog op het veld hadden staan, krijgen minder betaald. Telers die na deze datum moesten leveren en nog niet gerooid hadden, krijgen meer”, vertelt Dewulf. Voor de vaststelling van het compensatiebedrag wordt bovendien gekeken naar de historiek van de planter en wordt zijn gemiddelde productie/ha van de voorbije vijf jaar genomen. Ook de telers die uitval kenden aan de bieten die tijdens de winterprik opgeslagen lagen op het geld, worden vergoed. De wijze van vergoeding verschilt tussen de fabrieken. Deze uitval varieert van 2 tot 12 procent maar is gemiddeld 6 procent.

CBB is bij monde van Dewulf blij met het bereikte resultaat, waarin "iedereen zijn verantwoordelijkheid heeft genomen." Hij schat dat de totale schade als gevolg van de vorst uitdraait op zo’n 3 miljoen euro. De bietenuitval bedraagt zo’n 3 procent. Mede door de compensatieregeling kunnen de bietentelers spreken van een goed jaar, met opbrengsten die 50 procent hoger lagen dan vorig jaar: 45 euro versus 30 euro.

Ook zijn er lessen getrokken uit het voorval. “Zo gaan we de beschermingsprocedures herzien en komen er ook mechanismes om hier controle op uit te oefenen”, vertelt Dewulf. Ook de kwestie van dubbele afdekking zal nog op tafel komen. “Als alle opslag aan het rand van het veld met een dubbel zeil afgedekt was geweest, was er misschien helemaal geen schade geweest”, aldus Dewulf. Het zijn de bietenfabrieken die overigens moeten oproepen om dubbele afdekking toe te passen. Dat is dit jaar niet, of niet voldoende gebeurd. Iedereen was verrast door de winterprik.

Schot in campagne, maar toekomst bieten op veld hoogst onzeker
Uitgelicht
Nadat vorstschade de voorbije weken tot ernstige vertraging van de bietencampagne en paniek in de sector leidde, zit er nu schot in de zaak. “De campagne zal nog twee weken du...
18 januari 2023 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek