header.home link

Hervorming pachtwet laat op zich wachten

30 september 2022

De hervorming van de pachtwet was voor dit voorjaar aangekondigd, maar tot op vandaag is er nog steeds geen voorstel van decreet klaar. Volgens Vlaams Belang laten de meerderheidspartijen de landbouwers en de verpachters in de steek. “We staan op een zucht van een akkoord”, laten NV-A en cd&v echter weten.

Lees meer over:

In een schriftelijke vraag aan Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v) heeft Vlaams Belang gepolst naar de stand van zaken over de hervorming van de pachtwet. “Op 26 januari van dit jaar werd in de Commissie Landbouw nog gesteld dat de besprekingen over de hervorming nog in het voorjaar zouden afgerond worden. In datzelfde voorjaar zou een voorstel van decreet aan het parlement voorgelegd worden”, schetst Vlaams Belanger Stefaan Sintobin de context van de vraag.

Tot op vandaag is er nog steeds geen voorstel van decreet klaar. “Al zeven jaar werkt men nu aan een nieuwe wetgeving”, zegt Sintobin. “Wachten op vooruitgang in dit dossier lijkt al even zinvol als wachten op Godot.” Daarmee verwijst hij ook naar het antwoord van minister Brouns op de schriftelijke vraag. “Die geeft nu plots aan dat het de bedoeling is om voor het einde van de legislatuur met dit dossier te landen. Vragen over de concrete stand van zaken met betrekking tot de opmaak van het hervormingsvoorstel weigert hij zelfs te beantwoorden”, klinkt het.

Uitgelicht

Wordt pachtopzeg in groene gebieden versoepeld?

nieuws
17 augustus 2022 Lees meer

VILT legde zijn oor te luister bij twee parlementsleden die vanuit de meerderheid betrokken zijn bij de hervorming van de pachtwet. Daar is te horen dat er op één twistpunt na, overeenstemming is bereikt over het hervormingsvoorstel. Dat twistpunt is de opzeg van pachtende landbouwers door openbare besturen in groene gebieden waar ze gronden hebben opgekocht voor bebossing.

Vooral N-VA en cd&v staan daar lijnrecht tegenover elkaar. N-VA is van mening dat dit sneller moet kunnen dan de wettelijke opzegtermijn voor pacht om zo de bosdoelstellingen die in het Vlaamse regeerakkoord naar voor zijn geschoven te kunnen realiseren. Cd&v vindt dat dit te weinig bescherming biedt voor de landbouwers voor wie grond een zeer belangrijke productiefactor is. “Rechtszekerheid voor landbouwers is voor ons heel belangrijk”, legt cd&v-parlementslid Bart Dochy uit.

Zijn N-VA-collega Cathy Coudyser wijst erop dat de meerderheidspartijen heel recent nog hebben samengezeten over het dossier. “Er is een nieuw compromisvoorstel op tafel gelegd over dit knelpunt. We wachten nu op feedback van de diverse meerderheidspartijen. Als zij akkoord gaan met dit compromisvoorstel, dan verwacht ik dat we op heel korte termijn kunnen afkloppen”, stelt ze.

Coudyser wijst er nog op dat er met de verschillende coalitiepartners goed is samengewerkt. “Dat gebeurde in alle luwte. Dat er nog geen details uit het hervormingsvoorstel zijn gelekt, sterkt me in de overtuiging dat bij alle partijen rond de tafel de wil aanwezig is om snel te landen.”

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek