header.home link

Gemedicineerd voeder enkel op elektronisch voorschrift

20 september 2016
Dierenartsen kunnen vanaf 1 oktober 2016 enkel nog via een elektronisch voorschrift gemedicineerde voeders voorschrijven. Deze maatregel wordt genomen in het kader van de visie 2020 van AMCRA, het kenniscentrum rond antibioticagebruik in de dierlijke sector, waarin een 50 procent reductie van het gebruik van gemedicineerde voeders in België tegen 2017 is opgenomen. De mengvoedersector heeft een ‘app’ laten ontwikkelen om snel en gemakkelijk elektronische voorschriften te kunnen aanmaken via tablet of smartphone.

Dierenartsen kunnen vanaf 1 oktober 2016 enkel nog via een elektronisch voorschrift gemedicineerde voeders voorschrijven. Deze maatregel wordt genomen in het kader van de visie 2020 van AMCRA, het kenniscentrum rond antibioticagebruik in de dierlijke sector, waarin een 50 procent reductie van het gebruik van gemedicineerde voeders in België tegen 2017 is opgenomen. De mengvoedersector heeft een ‘app’ laten ontwikkelen om snel en gemakkelijk elektronische voorschriften te kunnen aanmaken via tablet of smartphone.

De derde doelstelling uit de visie 2020 van AMCRA bepaalt dat er 50 procent minder gemedicineerde voeders moeten gebruikt worden in ons land tegen 2017. De cijfers over de verkoop van antibiotica voor de diergeneeskunde voor 2015 tonen echter aan dat er sinds 2011 nog maar een daling werd gerealiseerd van 14,7 procent. Dat betekent dat de sector nog 35,3 procent verwijderd is van deze doelstelling. “Op basis van dit resultaat zijn dringende maatregelen en initiatieven nodig om de doelstelling te kunnen bereiken. Om die reden treedt vanaf 1 oktober het elektronisch voorschrift voor met antibiotica gemedicineerde voeders in voege”, aldus het kenniscentrum.

Dat betekent dat vanaf 1 oktober papieren voorschriften niet meer gehonoreerd worden. Zowel dierenartsen als erkende fabrikanten van gemedicineerde voeders worden daarom aangemoedigd om de nodige stappen te ondernemen om zich uit te rusten met de ‘Medicated Feed app’, een applicatie voor tablets en smartphones die is ontwikkeld door de mengvoedersector. Met deze app kunnen dierenartsen elektronische voorschriften aanmaken en elektronisch versturen naar de fabrikant. Ze kan zowel gebruikt worden voor met antibiotica gemedicineerde voeders, als voor gemedicineerde voeders die zinkoxide of anthelmintica bevatten.

Volgens AMCRA is de inhoud van deze voorschriften volledig beveiligd en afgeschermd. “De gegevens zijn dus enkel en alleen beschikbaar voor de betrokken dierenarts, de veehouder en de fabrikant van gemedicineerde voeders”, klinkt het. Een bijkomend voordeel van het elektronisch voorschrift bestaat erin dat zowel dierenartsen als mengvoederfabrikanten over gedigitaliseerde gegevens beschikken, maar ook dat voorschriften sneller behandeld worden, dat ze leesbaarder zijn, dat er minder kans op fouten is en dat er een betere registratie is van het antibioticagebruik. “Wij hopen dat dit initiatief zal bijdragen aan een verantwoordelijk gebruik van antibiotica”, aldus nog AMCRA. 

Meer informatie: Elektronisch voorschrift gemedicineerde voeders

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek