header.home link

FAVV bekommert zich om gezonde bijenpopulatie

25 juni 2020
Het gonst van de bedrijvigheid in onze tuinen en onze terrassen. En dan hebben we het niet alleen over alle Belgen die tijdens de voorbije weken van sociale afzondering hun passie voor tuinieren hebben (her)ontdekt. Deze dagen zijn ook voor de bijenkorven een bijzonder vruchtbare periode. “Bijen spelen als belangrijkste bestuivers een essentiële rol in ons ecosysteem, maar ze hebben te kampen met een hoog sterftecijfer”, klinkt het bij het FAVV. “We geven daarom graag enkele tips die onze Belgische bijen gezond kunnen houden.”

Het gonst van de bedrijvigheid in onze tuinen en onze terrassen. En dan hebben we het niet alleen over alle Belgen die tijdens de voorbije weken van sociale afzondering hun passie voor tuinieren hebben (her)ontdekt. Deze dagen zijn ook voor de bijenkorven een bijzonder vruchtbare periode. “Bijen spelen als belangrijkste bestuivers een essentiële rol in ons ecosysteem, maar ze hebben te kampen met een hoog sterftecijfer”, klinkt het bij het FAVV. “We geven daarom graag enkele tips die onze Belgische bijen gezond kunnen houden.”

Onze bijen zijn in gevaar, maar gelukkig is er ook goed nieuws: het sterftecijfer dat vorig jaar in ons land werd vastgesteld, neemt af (14,73% tegenover 23,8% voor de periode 2017-2018). “Die daling kan voornamelijk toegeschreven worden aan een door ons zorgvuldig uitgewerkt controleprogramma waarmee we imkers helpen om hun bijen gezond te houden”, klinkt het bij het FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen). “Deze gecoördineerde aanpak, gecombineerd met klimatologische factoren, zoals warm en droog weer, heeft de overdracht vertraagd van de varroamijtziekte, een parasiet die een hele kolonie honingbijen kan vernietigen.”

Maar het is niet omdat het sterftecijfer daalt, dat we onze inspanningen om de bijen te beschermen moeten verminderen. “Drie keer per jaar bezoeken medewerkers van het FAVV de Belgische imkers”, klinkt het. “Ze evalueren het sterftecijfer van de bijen en onderzoeken bepaalde ziektes die de bijenkorven bedreigen. We geven de imkers jaarlijks aanbevelingen om hen te helpen en te begeleiden in hun werk.” Naast deze bezoeken waakt het FAVV ook over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door professionele gebruikers.” Een verkeerd gebruik hiervan kan immers schadelijke gevolgen hebben voor onze bijen.”

Een eigen bijenkorf opzetten om de bijtjes te helpen beschermen, het is een mooi idee. “Maar dat is niet zo eenvoudig”, waarschuwt het FAVV. “Een bijenkorf vraagt veel aandacht: de bijen moeten in de winter voldoende voedsel krijgen, er moet voldoende water aanwezig zijn tijdens droge periodes in de zomer en de bijenkorf mag niet besmet worden met de varroamijt- of een andere ziekte (anders zou de ziekte zich kunnen verspreiden naar andere bijenkorven). Een verwaarloosde bijenkorf kan een broeihaard zijn voor ziektes als vuilbroed en kan schade toebrengen aan naburige bijenkorven. Zich wagen aan bijenteelt vereist dus een goede opleiding in een school voor bijenteelt.”

Toch kan iedereen, met enkele kleine inspanningen, een grote bijdrage leveren aan het behoud van onze bijen. “Kies bijvoorbeeld voor een bloemenperk in plaats van een gazon”, tipt het FAVV. “Zo geef je je tuin niet alleen een natuurlijke charme, maar vinden de bijen er ook een enorme bron aan voedsel en draagt u bij tot een verhoogde biodiversiteit.” Daarnaast kan je ook kiezen voor honingdragende planten: kornoelje en meidoorn zijn een goede keuze.

“En voorzie op enkele plaatsen water met kiezelstenen, zodat de bijen kunnen drinken zonder te verdrinken”, besluit het FAVV. “Ook de vogels zullen hiervan kunnen meegenieten: twee vliegen in een klap.”

Meer weten? Breng een bezoekje aan de website van het FAVV.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek