header.home link

Europese Commissie komt met plan om bestuivers beter te beschermen

De Europese Commissie heeft dinsdag een actieplan gepresenteerd om de "verontrustende" achteruitgang van wilde bestuivende insecten aan te pakken. "We hebben onmiddellijk gerichte maatregelen nodig om bestuivers te redden, omdat zij van onschatbare waarde zijn voor onze ecosystemen, samenlevingen en economieën", stelt eurocommissaris voor Milieu Virginijus Sinkevicius.

25 januari 2023  – Laatste update 25 januari 2023 15:29
Lees meer over:
bij-bestuiver-1280

Het is al langer bekend dat het niet goed gaat met de bijen, zweefvliegen, vlinders en andere bestuivers. De populaties zijn de voorbije decennia dramatisch achteruitgegaan, zowel in omvang als diversiteit, en veel insectensoorten worden met uitsterven bedreigd. De Commissie had vijf jaar geleden een eerste initiatief gepresenteerd om het tij te keren, maar het dagelijks bestuur van de Europese Unie erkent dat er meer nodig is om de achteruitgang tegen 2030 om te buigen.

Het nieuwe plan richt zich niet op honingbijen, maar op de vele duizenden wilde bestuivers in Europa. Er komen instandhoudingsplannen voor bedreigde soorten bestuivers, maatregelen om de habitats te versterken en samen met de lidstaten wil de Commissie een blauwdruk voor een netwerk van zogenaamde zoemgangen of snelwegen voor bijen maken.

Eén van de oorzaken van de achteruitgang van bestuivers is het gebruik van pesticiden en gewasbeschermingsmiddelen. De EU heeft zich al tot doel gesteld om het gebruik ervan tegen 2030 te halveren. In afwachting neemt de Commissie zich voor om de risicobeoordeling aan te scherpen en maatregelen te nemen om de schadelijke effecten van goedgekeurde bestrijdingsmiddelen te beperken.

Ten slotte belooft de Commissie een nieuw uitgebreid monitoringsysteem om de achteruitgang van de verschillende soorten in kaart te brengen. Over meer dan de helft van de bijensoorten ontbreken bijvoorbeeld gegevens om hun situatie te beoordelen.

Burgerinitiatief

Ongeveer vier op de vijf gewassoorten en wilde bloemensoorten in Europa zijn in min of meerdere mate aangewezen op bestuiving. Het verlies aan bestuivers vormt volgens de Commissie één van de grootste bedreigingen voor de natuur en de voedselzekerheid. Dat is ook bij de burgers doorgedrongen. Zo vergaarde een burgerinitiatief voor een bijenvriendelijke landbouw meer dan één miljoen handtekeningen. Op dat initiatief, dat dinsdag is gepresenteerd in het Europees Parlement, zal de Commissie later dit jaar antwoorden.

Bron: Belga / Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek