header.home link

Europees Parlement maakt een vuist voor bijen en imkers

1 maart 2018
Het Europees Parlement wil de imkers een hart onder de riem steken. In een kamerbreed goedgekeurde resolutie vraagt het halfrond donderdag een hardere aanpak van honingvervalsers, meer steun voor bijenteeltprogramma's en een verbod op schadelijke pesticiden. Bij de lidstaten dringen de volksvertegenwoordigers aan op striktere controles op ingevoerde honing. Jaarlijks voert Europa 200.000 ton honing in, vooral uit China, Oekraïne, Argentinië en Mexico. Uit tests blijkt dat 20 procent daarvan niet voldoet aan de normen.
Lees meer over:

Het Europees Parlement wil de imkers een hart onder de riem steken. In een kamerbreed goedgekeurde resolutie vraagt het halfrond donderdag een hardere aanpak van honingvervalsers, meer steun voor bijenteeltprogramma's en een verbod op schadelijke pesticiden. Bij de lidstaten dringen de volksvertegenwoordigers aan op striktere controles op ingevoerde honing. Jaarlijks voert Europa 200.000 ton honing in, vooral uit China, Oekraïne, Argentinië en Mexico. Uit tests blijkt dat 20 procent daarvan niet voldoet aan de normen.

De Europese bijenpopulatie heeft het al een tijd moeilijk. De bijen, die als bestuivers van gewassen een niet te onderschatten rol in de voedselproductie spelen, worden onder meer bedreigd door het gebruik van schadelijke gewasbeschermingsmiddelen. Woensdag nog stelde de Europese autoriteit EFSA vast dat zogeheten neonicotinoïden erg risicovol zijn voor honing- en wilde bijen. Andere redenen voor de afnemende aantallen bijen zijn: een gebrekkig voedselaanbod, virussen, invasieve belagers zoals de varroamijt en de Aziatische hoornaar, milieuveranderingen en habitatverlies.

Op 1 maart nam het Europees Parlement een initiatiefverslag aan van het Hongaarse lid Norbert Erdős (EVP), waarin wordt opgeroepen tot meer actie om de bijenteelt te beschermen en beter te ondersteunen. Neonicotinoïden en andere gewasbeschermingsmiddelen die negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid van bijen moeten verboden worden, zo vindt het parlement. Europarlementslid voor Groen Bart Staes legt daar sterk de nadruk op: “Reeds in 2013 deed de EU drie neonicotinoïden deels in de ban. Helaas vroegen en kregen veel lidstaten sindsdien uitzonderingen, waarbij boeren in bepaalde sectoren en op bepaalde momenten van het jaar deze middelen toch mochten inzetten. Na de hernieuwde analyse door EFSA, is er nu geen enkele reden meer voor de Europese lidstaten om geen verbod goed te keuren als hun experten op 22 maart vergaderen. Het lijkt me sterk dat landen hier nog van af durven wijken, temeer omdat EFSA ook de nationale experten heeft geconsulteerd in hun beoordeling.”

Momenteel roepen de Europese groenen samen met enkele ngo’s burgers op om zoveel mogelijk de publieke Europese raadpleging in te vullen die tot doel heeft om te onderzoeken hoe de EU het beste (wetgevende) initiatieven kan nemen om bijen en andere bestuivers te beschermen. De Europese volksvertegenwoordigers vragen reeds dat er in de landbouwbegroting geld wordt voorzien voor specifieke programma's voor imkers, dat er meer geld wordt vrijgemaakt voor nationale bijenteeltprogramma's en dat er maatregelen komen om plaatselijke bijensoorten beter te beschermen. Ook zou het publiek, en vooral kinderen, meer geïnformeerd moeten worden over de voordelen van honing en de therapeutische werking van bijenproducten, menen de parlementsleden.

Bij de lidstaten dringen de volksvertegenwoordigers aan op strengere sancties tegen honingvervalsers en een striktere controle op ingevoerde honing. Europarlementslid Marc Tarabella (PS) waarschuwt dat honing het op twee na meest vervalste product ter wereld is. “Die namaakhoning bevat toegevoegde suikerstroop, is een mengeling van Europese en vervalste honing of is te vroeg geoogst en kunstmatig gedroogd”, aldus Tarabella. Europa voert jaarlijks 200.000 ton honing in, vooral uit China, Oekraïne, Argentinië en Mexico. Uit Europese tests blijkt dat 20 procent de kwaliteitsnormen niet haalt. De circa 600.000 Europese imkers, goed voor een productie van 250.000 ton per jaar, zien door de goedkope import ook de prijzen dalen.

“Ingevoerde honing was in 2015 gemiddeld 2,3 keer goedkoper dan Europese honing”, zegt Europarlementslid Hilde Vautmans (Open Vld). “We moeten onze honingproducenten dus beschermen door ingevoerde honing te dwingen EU-wetgeving te volgen waarbij continue controles op de kwaliteit van honing worden uitgevoerd uit landen waarvan wetgeving de behandeling van bijenkolonies met antibiotica toestaat. Daarbij moeten we laboratoriummethoden ontwikkelen om vervalsingen op te sporen en verpakkingsfabrieken moeten aan voedselveiligheidscontroles door de EU worden onderworpen. Bovendien is het inzetten op de juiste etikettering uiterst belangrijk zodat consumenten weten uit welk land het product afkomstig is.”

Bekijk hier een infografiek over de honingmarkt in Europa.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Beeld: Joël De Coster

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek