header.home link

EU-waakhond buigt zich over goedkeuringsprocedure gewasbescherming

9 december 2020

Volgens de EU-ombudsman geeft de huidige procedure voor de goedkeuring van werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen “aanleiding tot bezorgdheid”. Hij deed verschillende aanbevelingen om het goedkeuringsproces te verbeteren en de transparantie ervan te verhogen.

Lees meer over:

Een nieuw besluit van de Europese Ombudsman, dat vorige week gepubliceerd werd, evalueert de manier waarop de Europese Commissie de werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen goedkeurt. De conclusie luidt dat de Commissie geen goedkeuring mag afleveren wanneer de EFSA (Europese Voedselveiligheidsautoriteit) bezorgdheden uit of geen veilig gebruik kan verzekeren. In zo’n geval moet de Commissie eerst om verduidelijking vragen, conform het voorzorgsprincipe.

De Ombudsman vroeg ook om meer transparantie in het besluitvormingsproces en om opheldering over de manier waarop de Commissie tot haar conclusie komt over veilig gebruik, wanneer er geen gegevens beschikbaar zijn.

Onrechtmatige goedkeuringen?

Om een werkzame stof in een gewasbeschermingsmiddel goed te keuren voor de EU-markt, moet de producent eerst een aanvraag indienen bij de EFSA. De EFSA voert vervolgens een wetenschappelijke risicobeoordeling uit, die de basis vormt voor de goed- of afkeuring van de Europese Commissie.

De waakhond van de EU onderzocht deze procedure naar aanleiding van een klacht die hij in 2013 kreeg van Pesticide Action Network Europe (PAN Europe). De ngo wilde met deze klacht de, volgens hen onrechtmatige, goedkeuringen van werkzame stoffen door de Europese Commissie aan de kaak stellen.

Het onderzoek van de Ombudsman focuste op 2 zaken. Eén daarvan waren de goedkeuringen van de Commissie voor werkzame stoffen waarvan de EFSA geen veilig gebruik kon garanderen. Daarnaast nam de Ombudsman ook de werkwijze onder de loep waarbij de Commissie stoffen goedkeurt, waarvoor in een later stadium bijkomstige gegevens worden ingediend, die de veiligheid moeten bevestigen. Deze methode staat bekend als de ‘confirmatory data’.

Hoewel de Commissie volhoudt dat haar werkwijze overeenstemt met de regelgeving, heeft ze een lijst opgesteld van wijzigingen en verbeteringen om deze zaken aan te pakken. Daarnaast stelde ze de Ombudsman op de hoogte van verschillende maatregelen om het goedkeuringsproces te verbeteren en de transparantie ervan te verhogen.

3 aanbevelingen

De waakhond van de EU sluit zijn onderzoek af met 3 suggesties om ervoor te zorgen dat de Commissie enkel stoffen goedkeurt, die door de EFSA als veilig werden beoordeeld, dat de procedure in volledige transparantie verloopt en dat het gebruik van de ‘confirmatory data’-procedure beperkt wordt.

Hoewel het besluit van de Ombudsman juridisch niet bindend is, wordt verwacht dat de Commissie onder leiding van Ursula von der Leyen gevolg zal geven aan de aanbevelingen. Die passen immers binnen de Farm-to-Fork-strategie in het kader van de Green Deal. Doelstelling daar is om het totale gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen tegen 2030 met de helft te verminderen.  

PAN Europe is tevreden met dit besluit. “Wij schatten dat ongeveer 200 werkzame stoffen, die een gevaar vormen voor het milieu en de biodiversiteit, door de Europese Commissie op onwettige wijze zijn toegelaten, waarbij werd voorbijgegaan aan de beoordeling van de EFSA, die ze als onveilig hadden bestempeld”, zegt Hans Muilerman, coördinator bij de ngo.

Géraldine Kutas, directeur-generaal van de European Crop Protection Association (ECPA), is het ermee eens dat er bepaalde zaken verbeterd kunnen worden. “Ook de vraag naar verdere verduidelijking is een welkome suggestie. Alles wat de mensen helpt om het goedkeuringsproces voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen beter te begrijpen, is mooi meegenomen”, besluit ze.  

Bron: EURACTIV

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek