header.home link

EU investeert 80 miljoen euro in bodemonderzoek

26 februari 2020
Een nieuw Europees project, ‘European Joint Programme on Agricultural Soil Management’ (EJP SOIL), wil de krachten bundelen in het Europese bodemonderzoek. “Dit is nodig om door middel van duurzaam bodembeheer belangrijke maatschappelijke uitdagingen te realiseren, zoals voedselzekerheid, duurzame landbouwproductie, klimaatadaptatie en mitigatie en behoud van biodiversiteit”, klinkt het. Voor België is ILVO trekker van het project.
Een nieuw Europees project, ‘European Joint Programme on Agricultural Soil Management’ (EJP SOIL), wil de krachten bundelen in het Europese bodemonderzoek. “Dit is nodig om door middel van duurzaam bodembeheer belangrijke maatschappelijke uitdagingen te realiseren, zoals voedselzekerheid, duurzame landbouwproductie, klimaatadaptatie en mitigatie en behoud van biodiversiteit”, klinkt het. Voor België is ILVO trekker van het project.
“Een kwalitatieve bodem is goed voor zowel landbouw, natuur en klimaat”, tweet Joris Relaes, administrateur-generaal van ILVO. “Ik ben zeer tevreden om met ILVO ook een belangrijke rol te kunnen spelen in dit Europees programma om de kwaliteit van onze landbouwbodems te verbeteren.”
 
EJP SOIL is op 1 februari officieel van start gegaan en heeft als doel om nieuwe kennis en tools te ontwikkelen waarmee boeren aan de slag kunnen gaan om hun bodembeheer te verbeteren. De nationale bodemonderzoeken worden dankzij het project in een Europese context geplaatst. “Bodems spelen een belangrijke rol in veel maatschappelijke opgaven, maar goed bodembeheer is complex”, vertelt Saskia Visser van Wageningen University & Research (WUR), programmamanager voor Nederland. “Met het bijeenbrengen van alle kennis in Europa kunnen we een grote slag maken in kennisontwikkeling en toepassing.” 
 
Er wordt gewerkt met een ‘roadmap’ die uit vier stappen bestaat. Ten eerste wordt via samenwerkingsprojecten in Europa kennis ontwikkeld. Die kennis wordt in de tweede plaats gedeeld en overgedragen door opleiding van jonge onderzoekers, het vergroten van het publieke bewustzijn en het bevorderen van maatschappelijk begrip en waardering van agrarisch bodembeheer en de bijdrage daarvan aan de samenleving. In een derde fase wordt er gestreefd naar kennisharmonisatie van opslag, organisatie en rapportage van bodemdata. Ten slotte worden adviessystemen op poten gezet voor de kennisoverdracht naar boeren.
 
Het totale budget voor het project is 80 miljoen euro, waarvan de helft van de EU komt en de andere helft van de lidstaten. Het consortium bestaat ui 26 partnerinstituten uit 21 EU-landen, Noorwegen, IJsland en Turkije.
 

Bron: WUR / eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek