header.home link

Duizenden wetenschappers pleiten voor hervorming GLB

9 maart 2020
Meer dan 3600 internationale wetenschappers uit 63 landen roepen de Europese leiders op om het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) te hervormen. Volgens hen financiert het GLB vandaag praktijken die de biodiversiteit op grote schaal vernietigen. Met een tienstappenplan willen ze onder meer voedselzekerheid, biodiversiteit en klimaatmitigatie waarborgen. “Als we dit toepassen, kan een nieuw landbouwmodel ontstaan dat de huidige gesubsidieerde vernieling van onze natuur tegengaat”, zegt Bert Boonen, beleidsmedewerker van Natuurpunt.
Meer dan 3600 internationale wetenschappers uit 63 landen roepen de Europese leiders op om het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) te hervormen. Volgens hen financiert het GLB vandaag praktijken die de biodiversiteit op grote schaal vernietigen. Met een tienstappenplan willen ze onder meer voedselzekerheid, biodiversiteit en klimaatmitigatie waarborgen. “Als we dit toepassen, kan een nieuw landbouwmodel ontstaan dat de huidige gesubsidieerde vernieling van onze natuur tegengaat”, zegt Bert Boonen, beleidsmedewerker van Natuurpunt.
De wetenschappers, waaronder 137 Belgische, lanceren hun oproep op het moment dat Europa onderhandelt over de begroting voor 2021-2027, waarin ook het deel is opgenomen dat aan het GLB moet worden toegewezen.
 
Volgens Natuurpunt zijn de criteria om GLB-steun te ontvangen oneerlijk en schieten ze hun doel voorbij. “Subsidies worden onrechtvaardig verdeeld en bovendien financiert het GLB praktijken die biodiversiteitsverlies, klimaatverandering en bodem- en landdegradatie veroorzaken.”
 
Vandaag is de inkomenssteun die een landbouwer krijgt, gelinkt aan de grootte van zijn bedrijf. “20 procent van de boeren krijgt 80 procent van de subsidies”, zegt Bert Boonen. “Boeren zitten hier vast in een systeem waarbij degenen met het meeste land het meeste geld ontvangen. Hierbij wordt amper rekening gehouden met de ecologische waarde van hun land.”
 
Natuurpunt wil dat de gekoppelde steun beëindigd wordt en dat de directe betalingen geleidelijk afgebouwd worden om de omschakeling naar een natuurinclusieve landbouw te subsidiëren. Op Vlaams niveau kijkt Natuurpunt naar de afbouw van de Zoogkoeienpremie zoals beloofd in het Vlaams Regeerakkoord.
 
Naast de landbouwproblematiek benadrukken de wetenschappers dat het model dat momenteel door Europa wordt gesteund, leidt tot directe verliezen aan biodiversiteit, lucht- en waterverontreiniging en bijdraagt aan de klimaatcrisis. Sinds 1980 heeft de EU 57 procent van haar akker- en weidevogels verloren, stellen ze. Ook de vlinders, bijen en andere vliegende insecten neemt drastisch af. Ze eisen dat 10 procent van het landbouwareaal besteed wordt aan natuurlijke habitats zoals hagen, bloemstroken of vijvers en zijn bezorgd over de houding van nationale regeringen en de Landbouwcommissie van het Europees Parlement die hun klimaatambities afzwakken om de belangen van enkelen te verdedigen ten koste van velen.
 
De wetenschappers lanceren met hun tienpuntenplan een ecologisch recept voor een structurele verandering binnen de landbouw. “Termen als multifunctionaliteit, monitoring en handhaving klinken als EU-beleidsjargon, maar het zijn essentiële stappen om de Europese natuur te beschermen”, zegt Boonen. “Het GLB moet stoppen met het financieren van destructieve praktijken.”

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek