header.home link

Droogte 2020 op weg om als ramp erkend te worden

19 mei 2021

Vlaanderen heeft de procedure opgestart om de droogte in 2020 als ramp te erkennen. Dat blijkt uit het antwoord van minister-president Jan Jambon (N-VA) op een vraag van parlementslid Bart Dochy (CD&V). Het warme en vooral droge weer zorgde vorig jaar voor heel wat schade aan land- en tuinbouwbedrijven, die de vereiste 100 miljoen euro overstijgt.

De invoering van de brede weersverzekering ging gepaard met een overgangsregeling rond het Rampenfonds. Tot 2025 kan dat fonds namelijk tussenkomen komen voor schade die niet door de verzekering gedekt wordt, denk onder meer aan zonnebrand. Voorwaarde voor uitbetaling is wel dat de land- en tuinbouwers voor minstens 25 procent van hun areaal verzekerd zijn via de brede weersverzekering. Ook de schade moet groter zijn dan 100 miljoen euro.

Schademeldingen konden worden ingediend door de gemeenten en door de individuele schadelijders voor 8 januari 2021. Uit de cijfers die Jambon, bevoegd voor het Rampenfonds, meedeelde, blijkt dat het fonds 1.742 schademeldingen ontving van 73 gemeenten, goed voor een totaal geraamd schadebedrag van 81.297.597 euro.

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de schade, sommige aangiften waren immers onvolledig, heeft het Vlaams Rampenfonds een berekening gemaakt aan de hand van extrapolaties. Op basis hiervan raamt het fonds het aantal schadegevallen op 1.868, voor een totaal schadebedrag van 108.565.234 euro. De getroffenen zelf hebben 1.906 meldingen gedaan van schade voor een totaal schadebedrag van 196.296.445 euro, in 260 gemeenten.

Het Rampenfonds heeft de erkenningsprocedure als ramp opgestart en heeft het advies van het KMI ontvangen. De diensten van Jambon zullen een dossier opmaken en ter goedkeuring voorleggen aan de regering. Verwacht wordt dat er nieuws komt voor het zomerreces.

Dochy reageert tevreden. "De mogelijke erkenning als ramp is bijzonder belangrijk voor de getroffen bedrijven. Heel wat landbouwers en fruittelers liepen grote schade op door de aanhoudende droogte vorig jaar, de erkenning is dus van belang voor deze bedrijven."

Bron: Eigen verslaggeving / Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek