header.home link

Drones voor bescherming akkervogels en wild

10 januari 2022

Drones kunnen een belangrijke rol spelen bij de bescherming van weide- en akkervogels. Professioneel dronepiloot Wannes Dermout wordt door natuurverenigingen regelmatig ingeschakeld om broedende vogels te detecteren. Daarnaast werd hij vorig jaar ook ingehuurd door Agentschap Natuur en Bos en Hubertus Vereniging Vlaanderen om pasgeboren hazen en reeën te detecteren vóór het maaien van percelen in het voorjaar. Ook hier ligt een groot potentieel.

Lees meer over:
drone ILVO_Matthias Vanheerentals

“In elk perceel waar ik overheen gevlogen heb, heb ik klein wild gedetecteerd dat anders zeker slachtoffer was geworden van de maaibalk”, vertelt Wannes Dermout uit Brakel. Dermout runt het bedrijf Falcoflight dat zich toelegt op luchtfotografie en -videografie met drones. Een andere activiteit die in belang toeneemt en volgens Dermout veel potentie heeft, is dat van vogel- en wildbeheer met drone en warmtebeeldcamera.

Een warmtecamera, die op de drone is aangebracht, detecteert de locaties waar weide- of akkervogels broeden. Vervolgens wordt de boer op de hoogte gebracht van de GPS-locaties. “Deze blijft dan even uit de buurt van de broedplaats en wacht tot de kuikens vliegvlug zijn. De eerste leg van een kievit situeert zich in maart. Kort daarna heb je op een periode met heel wat landbouwactiviteiten: ploegen, de akker klaarleggen, inzaaien of planten, een eerste sproeibeurt”, vertelt Dermout.  

Verdubbeling overlevingskans kievit

“Het in kaart brengen van de broedplaatsen gebeurt op dezelfde dag als die van de landbouwactiviteit”, vervolgt de dronepiloot die aangeeft dat de meeste van zijn opdrachten verband houden met natuurwetenschappelijk onderzoek, waar natuur- en milieuverenigingen bij betrokken zijn. Pure landbouwopdrachten zijn er nog weinig, met uitzondering van een biologische landbouwer die een enkele keer beroep op hem deed. “Daar heb je ook te maken met de privacywet. Je mag niet zomaar over het land van iemand vliegen en het is niet zo makkelijk om de eigenaar van een perceel te achterhalen”, verklaart hij.  

Volgens de Brakelaar heeft de drone als instrument om akker- en weidevogels te beschermen veel potentieel. “Denk bijvoorbeeld aan de kievit. Hun populatie slinkt de jongste jaren zienderogen. Zonder hulp hebben ze slechts 34 procent broedsucces, te weinig om te overleven. Op akkers waar ik clusters kieviten in kaart kan brengen, krikken we dat op tot 66 procent.”

Niet alleen het inzetten van drones biedt veel kansen voor de bescherming van vogels, ook voor andere wildsoorten is het een mogelijk redmiddel. Dit inzicht was voor Agentschap Natuur en Bos en de jagersvereniging Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV) aanleiding om een pilootproject te starten om door middel van dronedetectie klein wild te beschermen tegen maaimachines in het voorjaar. Pasgeboren hazen en reeën zijn vaak slachtoffer van de maaicampagnes omdat zij, in tegenstelling tot hun ouders, nog niet in staat zijn om te vluchten voor landbouwmachines.

Drones inzetten bij de jacht

De resultaten die met de proeven geboekt zijn, zijn veelbelovend, vertelt Gert Michiels van het kenniscentrum van HVV. “Er zijn een vijftiental vluchten uitgevoerd en bij elke vlucht is er wel klein wild gevonden en ook daadwerkelijk gered”, herhaalt hij de woorden van Dermout die ook bij deze projecten werd ingeschakeld. Het wild werd dan voor het maaien verdreven of handmatig verplaatst.

Op dit moment loopt de derde en laatste fase van het pilootproject met drones bij HVV. “Daarbij worden drones ingezet om de drukjacht op everzwijnen te optimaliseren”, legt Michiels uit. “De drone detecteert waar de populatie everzwijnen het grootst is en waar het beste de drukjacht plaats kan vinden.”

Ook dit project heeft volgens de jagersverenging relevantie voor de landbouw. “Door een optimalisatie van de drukjacht, kunnen we de populatie everzwijnen beter onder controle houden en kan bijgevolg de schade die door everzwijnen wordt aangericht aan landbouwgewassen, verminderd worden”, verduidelijkt Michiels.

everzwijn-avp-varkenspest-6000

Meer schade door everzwijnen verwacht aan landbouwgewassen

HVV vermoedt dat er vorig jaar meer schade is aangericht door de everzwijnen, die zich vooral in Limburg ophouden. “Dit jaar is geen mastjaar. Dat wil zeggen dat er minder eikels in het bos zijn en de zwijnen op zoek moeten naar andere bronnen van voedsel”, aldus Michiels die aangeeft dat everzwijnen hierdoor ook hun territorium hebben verlegd waardoor er al exemplaren werden gesignaleerd ten westen van het Albertkanaal.

In 2021 was er mogelijk meer overlast aan landbouwgewassen door everzwijnen. Doordat er minder eikels waren, zijn ze op zoek gegaan naar ander voedsel

Gert Michiels - Kenniscentrum van HVV

Alhoewel het proefproject met de drones over enkele weken definitief stopt, heeft het systeem zijn nut al bewezen voor de jagers. Michiels geeft aan dat steeds meer jagers zich inschrijven voor een cursus dronevliegen om zo een professionele drone te kunnen inzetten bij de jacht.  

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek