header.home link

Demir schaft vergunningsplicht voor ontharding af

2 december 2022

Wie in Vlaanderen wil ontharden, wordt vrijgesteld van de bestaande vergunningsplicht. Dat heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir beslist. "De huidige regeling leidt tot Kafkaiaanse situaties, waarbij wie wil ontharden een vergunning nodig had, terwijl wie bestaande verharding gewoon vervangt geen vergunning nodig had. Dat druist volledig in tegen onze Blue Deal. Met die zotternijen maken we dan ook komaf", zegt de N-VA-minister.

Lees meer over:
onthardentegelwippen

Door de hoge verhardingsgraad in Vlaanderen kan de bodem op veel plaatsen onvoldoende water opnemen. Door die verminderde infiltratiecapaciteit wordt het water sneller afgevoerd en dat vergroot de kans op overstromingen op aanpalende percelen. Bovendien wordt de waterbalans verstoord en worden grondwatervoorraden niet aangevuld.

Volgens Demir heeft de huidige wetgeving er mee voor gezorgd dat Vlaanderen vandaag zeer kwetsbaar is bij langdurige droogte of hevige regenval. “De afgelopen jaren leren ons dat we net al het mogelijke moeten doen om water méér ruimte te geven. Met de Blue Deal doen we dan ook ongeziene investeringen, maar ook wetgeving die tegenwerkt gaat nu op de schop”, aldus de minister.

De Vlaamse regering neemt al maatregelen om ontharding te stimuleren. Maar er zitten volgens minister Demir nog hiaten in de regelgeving. Wie meer dan 300 vierkante meter verharding wil afbreken, heeft daarvoor een vergunning nodig. Maar als je de bestaande verharding gewoon vervangt door nieuwe verharding, is geen vergunning nodig. Hetzelfde geldt voor het uitbreken van verharding in de 5m-zone naast een waterloop of kleine niet-beschermde bouwwerken. "Pure Kafka", meent minister Demir. Daarom worden de regels nu aangepast en moet het makkelijker worden om te ontharden. "Wie wil ontharden heeft daar dus niet langer een vergunning voor nodig", zegt Demir.

Tegelwippen

Uit een recente steekproef blijkt dat 293 van de 300 Vlaamse steden en gemeenten verharde ruimten zoals parkings en brede steenwegen omvormen voor meer plaats voor bomen, bloemen, gras, een vijver, een beek of een wadi. Om nog meer lokale besturen op de kar te krijgen, slaat Vlaanderen de handen in elkaar met vzw Breekijzer, die het sensibiliserende Vlaams Kampioenschap Tegelwippen gaat organiseren in 2023.

Door het afschaffen van de vergunningsplicht voor ontharding wordt het voor de lokale besturen niet alleen makkelijker om te ‘tegelwippen’, maar wordt ook verdere uitvoering gegeven aan het Vlaams Klimaatadaptatieplan. “Zowel in de open ruimte als in bebouwde gebieden staat groenblauwe dooradering centraal. Door ontharding komt ruimte vrij voor water en voor natuur. Op die manier wil Vlaanderen het tempo versnellen om de gevolgen van de klimaatverandering beter op te vangen, de biodiversiteit te verhogen en de leefomgeving gezonder en aangenamer maken.”

Bron: Eigen verslaggeving / Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek